Monday, January 31st, 2022.

Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы

Кафедра башчысы: ю.и.к., доценттин м.а. Казакбаев Медетбек Кубатбекович

E-mail: tigp.ksla@gmail.com

Адрес: Чүй проспекти 180 А, 210-каб.

Кафедра жөнүндө маалымат

Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы 2003-жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети (КМЮА) түптөлгөндө түзүлгөн. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы тарыхый-теориялык илимдер циклинин дисциплиналарын окутууну камсыз кылат. Акыркы жылдары кафедрага таланттуу жаш окутуучулар кошулуп, аларга улуу муундун өкүлдөрү тажрыйбасын жана билимин бөлүшүп келишет. Кафедра окутуу методикасын такай өркүндөтүп, илимий иш-чараларды активдүү жүргүзүп турат.

Негизделген датасы

Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы 2003-жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети (КМЮА) түптөлгөндө түзүлгөн.

Мугалимдердин саны

Бүгүнкү күндө кафедрада 14 окутуучу эмгектенет, анын ичинен 1 илимдин доктору жана 3 юридикалык илимдердин кандидаты.

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

 • Профессордук-окутуучулук курамынын окуу-методикалык ишмердүүлүгүн өркүндөтүү;
 • Студенттердин инсандык чыгармачыл потенциалын жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү максатында билим берүү технологияларын өркүндөтүү;
 • Студенттер арасында тарбия иштерин жүргүзүү;
 • Кафедранын профилинин негизинде илимий изилдөө иштерин жүргүзүү;
 • Илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жана алардын квалификациясын жогорулатуу;
 • Кафедрага бекитилген дисциплиналар боюнча окуу-методикалык куралдарды иштеп чыгуу.

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

Кафедраны белгиленген тартипте ылайык дайындалган кафедра башчысы жетектейт. Кафедрада окуу процессин квалификациялуу профессордук-окутуучулар курамы жүргүзөт:

 1. кафедра башчысы: ю.и.к., доценттин м.а., М.К. Казакбаев 
 2. профессор, ю.и.д., И.А. Дмитриенко
 3. ю.и.к., доценттин м.а., А.А. Дононбаева  
 4. ю.и.к., ага окутуучу К. Б. Куватпеков 
 5. ага окутуучу М.Б. Махмуд Мохамед 
 6. ага окутуучу Д.М. Такырбашева 
 7. ага окутуучу Н.Т. Тынаева 
 8. ага окутуучу О.А. Бегиев 
 9. окутуучу Б.Н. Абдурахманов 
 10. окутуучу Ш.Д. Алимова 
 11. окутуучу Ш.З. Жакыпджанова 
 12. окутуучу Ш.А. Каримбердиева 
 13. окутуучу Советбек уулу А.
 14. окутуучу Ш.Э.  Шейшеева