Monday, January 31st, 2022.

Тилдер жана маданияттар аралык коммуникациялар кафедрасы

Кафедрабашчысы: Турдакунова Сыргажан Алакуновна

Чуй проспектиси 180а, Бишкек 720001

0312 392 093, 0312 392 010; Email: www.ksla.kg

Кафедра жөнүндө маалымат

Тилдер жана маданияттар аралык коммуникация департаменти КМЮУнун түзүмдүк бөлүмү болуп саналат жана окуу-методикалык, илимий-изилдөө, котормо иштерин жүзөгө ашырат, кадрларды даярдоо, бакалаврларды кайра даярдоо жана институттун бүтүрүүчүлөрүнүн ишинин адистиктерин өркүндөтөт. Бөлүм 2019-жылдын сентябрь айында Мамлекеттик расмий жана дүйнөлүк тилдер борбору жоюлгандан кийин  кайра  2019-жылдын сентябрь айында тузулгон. Рахима Токтогуловна Сагымбаева жетектеп келген. 2020-жылдын ноябрь айынан бери бөлүмдүн башчысы Турдакунова Сыргажан Алакуновна.

Негизделген датасы

Бөлүм 2019-жылдын сентябрь айында Мамлекеттик расмий жана дүйнөлүк тилдер борбору  жоюлгандан кийин  2019-жылдын сентябрь айында тузулгон.

Мугалимдердин саны

37

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Тилдер жана маданияттар аралык байланыш бөлүмү төмөнкү тапшырмаларды аткарат:

• профессордук-окутуучулук курамдын окуу-методикалык ишмердүүлүгүн өнүктүрүү;

• лингвистикалык эмес университеттерде тилдерди окутуу технологиясын өркүндөтүү;

• моралдык, маданий жана илимий баалуулуктарды сактоо жана өркүндөтүү;

• студенттер арасында чет тилди тездик менен өнүктүрүүнү изилдөө, калк арасында чет тилди жайылтуу жана чет тилдерди үйрөнүүгө болгон кызыгууну арттыруу боюнча иштерди жүргүзүү;

• КММАнын иш кагаздарында котормо ишин уюштуруу;

• КСЛАнын иш кагаздарын жүргүзүүдө котормо боюнча жардам көрсөтүү Кафедранын илимий-изилдөө иштери: “Тилдерди окутуу процессинде кесиптик жана маданияттар аралык байланышты калыптандыруу” темасында жүргүзүлөт.