Monday, January 31st, 2022.

Тилдер жана маданияттар аралык коммуникациялар кафедрасынын персоналы

 • Турдакунова Сыргажан Алакуновна
 • Ф.и.к. доценттин м/а
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана маданият аралык коммуникциялар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 31 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email: Syrgazanturdakunova@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Сагымбаева Рахима Токтогуловна
 • Ага окутуучу
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 34 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 29 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Суералиева Дамира Сагынбековна
 • Старший преподаватель КЯиМК
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 34 года
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 34 года
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Джунушева Бакыт Абдыкалыковна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана маданият аралык коммуникациялар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 32 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 32 жыл
 • Email: bakytdzunuseva@gmail.com
 • Тел: +996709881920
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Мамаева Динара Аскаровна
 • Улуу окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана маданияттар аралык байланыш бөлүмү
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 30 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 15 жыл
 • Email: mamaevadinara550@gmail.com
 • Тел: +996755080778
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Султанова Гульнара Кировна
 • Улуу окуутучу
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана маданият аралык коммуникациялар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 36 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 20 жыл
 • Email: gulnarakirovna@gmail.com
 • Тел: 0552)(0772) 575832
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Омуралиева Кундуз Садамбековна
 • Ага окутуучусу
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана эл аралык маданияттар коммуникациялар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 38 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Кадыралиева Диана Женишбековна
 • Доцент, филология илимдеринин кандидаты
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана маданияттар аралык байланыш кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 32 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 32 жыл
 • Email: dianazhenish@gmail.com
 • Тел: +996550546862
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Семенова Жийдегуль Азимовна
 • Айкалышуу боюнча окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана маданият аралык коммуникациялар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 38 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 28 жыл
 • Email: zijdegulazimovna@gmail.com
 • Тел: +996709159473
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Молдажиева Эльвира Илияскаровна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана маданият аралык коммуникациялар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 12 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 10 жыл
 • Email: e.moldajieva@mail.ru
 • Тел: +996705623552
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Осмонкулова Джекшенгуль Абылбековна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана маданият аралык коммуникациялар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 28 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 28 жыл
 • Email: Osmonkulova0469@gmail.com
 • Тел: +996755511511
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Чойбекова Нурила Темиркановна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Кафедранын аталышы:Тилдер жана маданияттар аралык коммуникациялар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 20 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 15 жыл
 • Email: nchoybekova@bk.ru
 • Тел: +996704221522
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Турусбекова Аида Садырбековна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: ТжМКК
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 24 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 24 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Абсаттаров Исабек Абдихалилович
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана маданияттар аралык коммуникациялар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 10 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email: isabekabsattarov@gmail.com
 • Тел: +996778434141
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Илиязова А.Т.
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана маданияттар аралык коммуникациялар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 32 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 32 жыл
 • Email: aidatounbaevna19@gmail.com
 • Тел: +996700539199
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Карыпова Асель Курманбековна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Тилдер жана маданияттар аралык коммуникациялар кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 19 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 19 жыл
 • Email: aselyakarypova@gmail.com
 • Тел: +996555282686
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Усенова Кундуз Туратбековна
 • Старший преподаватель
 • Бөлүмдүн аты: Кафедра языков и межкультурных коммуникаций
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 22 год
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 год
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Джунусова Асель Ибраимовна
 • И.о.доцент кафедры языков и межкультурных коммуникаций
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 17 лет
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 17 лет
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн