Monday, January 31st, 2022.

Жарандык процесс жана нотариат кафедрасы

Кафедрабашчысы: Конурбекова Гульнура Нурдиновна

Кафедранынбайланыш маалым даректери:

kgpn@ksla.kg 

kafedragpn@gmail.com

КР, Бишкек ш., Чүй 180А

Кафедра жөнүндө маалымат

Жарандык процесс жана нотариат кафедрасы жарандык укук жана процесс кафедрасынын базасында 13-июньда 2007-жылы КГЮАнын ректорунун буйругу менен түзүлгөн. 

Түзүлгөндөн баштап  2009-жылга чейин кафедраны Сатыбеков Сакан Сатыбекович,

2009-жылдан 2012-жылга чейин Сатимкулов Убайдулла Акилбекович,

2012-жылдан 2015-жылга чейин Мамырканова Тилек Сейталиевна,

2015-жылдан 2018-жылга чейин Джакшылыкова Гулкайыр Джакшылыковна,

2018 – жылдан баштап – Конурбекова Гульнура Нурдиновна жетектеген.

Негизделген жылы

2007 жылдын 13 июну

Профессордук-окутуучуларынын саны

13

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Кафедра өз ишмердүүлүгүн 4 негизги багыт менен жүзөгө ашырат: окуу, окуу-методикалык, илимий-изилдөө жана тарбиялык иштер.

Ар бир багыт аткаруунун конкреттүү мөөнөттөрүн жана аткарылышына жооптууларды көрсөтүү менен кафедра тарабынан иштердин белгилүү түрлөрүн аткарууну караштырат.

Кафедранын  профессордук-окутуучулук курамы  мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекемелер – КРнын Сот департаменти, КР Юстиция министрлигинин нотариат жана адвокатура башкармалыгы, Чүй облустук аймактык адвокатура, Бишкек аймактык адвокатура менен кызматташат.

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

Кафедрада 9 штаттык окутуучу, 4  окутуучу айкалыштырып иштейт.

Кафедранын окутуучуларынын арасында 1 профессор, 3 юридикалык илимдеринин кандидаты.

Кафедранын окутуучулары улуттук жана эл аралык программалар боюнча квалификацияны жогорулатуудан жана кесиптик кайра даярдоодон үзгүлтүксүз өтүп турушат.

Кафедранын курамы:

Кафедра башчысы – ю.и.к., ага окутуучу Конурбекова Гульнура Нурдиновна

окутуучу  Абельмечинов Эльдияр Олегович

ага окутуучу Аралбаев Болот Эркинбаевич

ю.и.к., ага окутуучу Джаналиева Наргиза Кадырбековна

ю.и.к., доценттин м.а.Джакшылыкова Гулкайыр Джакшылыковна

ага окутуучу Жумалиева Айзада Турсунбековна 

ага окутуучу Мамырканова Тилек Сейталиевна

окутуучу  Саадабаев Жоомарт Тарасович

ага окутуучу Султанова Саламат Афтандиловна