Monday, January 31st, 2022.

Жарандык процесс жана нотариат кафедрасынын персоналы

 • Конурбекова Гульнура Нурдиновна
 • Кафедра башчысы
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык процесс жана нотариат кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 12 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
 • Email: g.konurbekova@ksla.kg
 • Тел: 0708 466884
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Джаналиева Наргиза Кадырбековна
 • ю.и.к., ага окуутучу
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык процесс жана нотариат кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 10 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 10 жыл
 • Email: n.dzhanalieva@ksla.kg
 • Тел: 0776 49 02 29
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Джакшылыкова Гулкайыр Джакшылыковна
 • Санариптик технологиялар департаментинин директору, Доценттин м.а
 • Бөлүмдүн аты: КГЮАнын IT колледжи
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 19 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 19 жыл
 • Email: g.dzhakshylykova@ksla.kg
 • Тел: 0556 888 821
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Жумалиева Айзада Турсунбековна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: "Жарандык процесс жана нотариат"
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 12 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 10 жыл
 • Email: ayzadazhumalieva88@gmail.com
 • Тел: 0772666180
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Кабылбекова Шербет Кабылбекова
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык процесс жана нотариат
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 3 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 3 жыл
 • Email: kabylbekova@ksla.kg
 • Тел: 0500 797 779
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Саадабаев Жоомарт Тарасович
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык процесс жана нотариат
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 10 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: j.saadabaev@ksla.kg
 • Тел: 0559939939
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Абельмечинов Эльдияр Олегович
 • Окутуучу (толук эмес жумушчу)
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык процесс жана нотариат бөлүмү
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 10 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 1 жыл
 • Email: Abelmechinoveldiyar@gmail.com
 • Тел: 0706 164 164
 • Көбүрөөк билүү үчүн