Monday, January 31st, 2022.

Жарандык жана үй-бүлөлүк укук кафедрасы

Кафедра башчысы: Жантаева Гульмира Гульджигитовна ю.и.к., доцентин м.а.

Телефон: +996(703)983970

E-mail: kgsp@ksla.kg

Кафедра жөнүндө маалымат

Жарандык жана үй-бүлөлүк укук кафедрасы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын окутуу, усулдук, илимий жана тарбиялык иштерди жүзөгө ашырган негизги илимий-окутуу бөлүкчөсү болуп саналат.

Негизделген датасы

2003

Мугалимдердин саны

19

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Кафедранын түзүлүүсүнүн жана ишмердүүлүгүнүн негизги максаты болуп мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдарда, адвокатурада, бизнестин ар тармагында эч бир кыйынчылыксыз иш алып кете алган бийик деңгээлдеги адаптүү-этикалык кесипкөй ыйгарым укукту өзүнө камтыган адистерди, заманбап коомдун баардык татаалдыктарында жарандык-укуктук жана үй-бүлөлүк укуктук көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмдүү жогорку квалификациялуу юристтерди даярдоо болуп саналат. Студенттерди жана магистранттарды даярдоодо укукктук чөйрөдө илимий изилдөөнү жана аналитикалык изилдөөнү жүргүзүү жөндөмүнө өзгөчө көңүл бурулат, алар жарандык-укуктук келишимдердин ар түрдүү долбоорлорун түзүү, соттордо кардардын кызыкчылыктарын коргоо жана өкүлчүктү ишке ашыруу, сапаттуу деңгээлде юридикалык кеңеш берүү жана башкалар. Жарандык жана үй-бүлөлүк укук кафедрасынын ишмердүүлүгүнүн бирден бир маанилүү багыттарынын бирибул профессордук окутуу курамынын илимий теоретикалык даярдыктарын, билим берүүнү жогорулатуу жана кесипкөй квалификациясын өркүндөтүү үчүн зарыл болгон илимий-изилдөө иши болуп саналат.

Кафедранын илимий-изилдөө иши “Кыргыз Республикасынын жарандык жана үй-бүлөлүк мыйзамдарын өркүндөтүүнүн көйгөйлөрү жана перспективалары” багытында жүргүзүлүүдө.

Ал эми кафедранын иштөөсү боюнча кафедрадагы изденүүчү окутуучуларынын 

диссертациялык изилдөөлөрүнүн темалары боюнча туруктуу түрдө кафедранын чогулуштарында талкуулар жүргүзүлүп жарандык жана үй-бүлөлүк укук чөйрөсүндө актуалдуу көйгөйлөр талкууланып келет.

Көпчүлүк окутуучулар илимий-окутуу ишмердүүлүгун практикалык ишмердүүлүк менен ийгиликтүү айкалыштырып келишет. Ар түрдүү уюмдар жана жеке жактар тарабынан жарандык, турак-жай, үй-бүлөлүк мыйзамдарды иш жүзүндө колдонуудагы татаал жагдайлар боюнча корутунду берүүнү өтүнүү менен кайрылуулары кафедранын жогорку абройлуу экенин тастыктайт.

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

 1. Абдырахманова Кундуз Канатбековна, и.о.доцента, к.ю.н.
 2. Айтахунов Бакытбек Курманбекович, и.о.доцента, к.ю.н.
 3. Алишева Алия Бекбергеновна,   и.о.доцента, к.ю.н.
 4. Арзыматова Элиза Бактыбековна, ст. преподаватель
 5. Байышов Нурбек Байышович, ст. преподаватель
 6. Бардыбаева Нуржана Куванычбековна, преподаватель
 7. Бейшекеева Жаныл Эсенбековна. ст. преподаватель, к.ю.н.
 8. Болотбеков Калыс Болотбекович, преподаватель
 9. Джуманалиева Сейл Талантбековна, преподаватель
 10. Жантаева Гульмира Гульджигитовна, и.о.доцента, к.ю.н.
 11. Ибрагимов Рахатбек Турсанович, доцент, к.ю.н.
 12. Ирбулатова Жанна Бисенбаевна, преподаватель
 13. Кубанычбек кызы Алиман, преподаватель
 14. Мендебаиров Акпар Нуркулович, преподаватель
 15. Саадабаева Эльнура Мунарбековна, преподаватель
 16. Сабырова Кундуз Жумадиловна, профессор, д.ю.н.
 17. Тешебаева Айгуль Нурлановна, ст. преподаватель, к.ю.н.
 18. Шадманалы кызы Айгерим, преподаватель

Сыйлыктары

 • Кыргыз Республикасында мыйзам долбоорлоруна экспертиза жүргүзүүдө жана жогорку квалификациялык кадрларды даярдоо чөйрөсүндө зор салым кошкондугу үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин маданият, илим, билим берүү, социалдык суроолору боюнча комитетинин ыраазычылык каты.
 • 2013-2014 окуу жылы үчүн Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын “Мыкты кафедра” номинациясында 1-орун үчүн диплом.
 • 2012-2013 окуу жылы үчүн Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын “Мыкты кафедра” номинациясында 3-орун үчүн диплом.