Monday, January 31st, 2022.

Жарандык жана үй-бүлөлүк укук кафедрасынын персоналы

 • Абдырахманова Кундуз Канатбековна
 • Доценттин милдетин аткаруучу
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана уй-бүлѳ укугу кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 16 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 16 жыл
 • Email:
 • Тел: 0772 677172
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Айтахунов Бакытбек Курманбекович
 • Юридика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана үй-бүлѳ укугу кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 29 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 5 жыл
 • Email: b.aitahunov@ksla.kg
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Алишева Алия Бекбергеновна
 • М.а.доцентти
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана үй-бүлөлүк кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 18,5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 12 жыл
 • Email: aliya.alisheva@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Байышов Нурбек Байышович
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана үй-бүлө укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 7 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 7 жыл
 • Email: nurbekbaiyshov@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Бейшекеева Жаныл Эсенбековна
 • ю.и.к., кафедра башчысы
 • Бөлүмдүн аты: “Жер, агрардык жана экология укугу” кафедрасы, “Жарандык жана үйбүлө укугу” кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 8 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 жыл
 • Email: j.beishekeeva@ksla.kg
 • Тел: +996 700 46-77-63
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Болотбеков Калыс Болотбекович
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана үй-бүлөлүк укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 6 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 6 жыл
 • Email: vsaldo19@gmail.com
 • Тел: 0709596061
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Джумалиева Сейил Талантбековна
 • Окутуучу, координатор
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана үй-бүлѳлүк укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 8 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 жыл
 • Email: dzhumalievaseiil@gmail.com
 • Тел: 0553040540
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Жантаева Гульмира Гульджигитовна
 • Кафедра башчысы
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана үй-бүлөлүк укук
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 19 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 19 жыл
 • Email: g.zhantaeva@ksla.kg
 • Тел: +996(03)983970
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Ирбулатова Жанна Бисенбаевна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана үй-бүлөлүк укуг кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы:
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email: irbulatova.jb@mail.ru
 • Тел: +996702724210
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Кубанычбек кызы Алиман
 • Преподаватель
 • Бөлүмдүн аты: Гражданского и семейного права
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 7 лет
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 7 лет
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Мендебаиров Акпар Нуркулович
 • Преподаватель
 • Бөлүмдүн аты: Гражданского и семейного права
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 8 лет
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 лет
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Саадабаева Эльнура Мунарбековна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: "Жарандык жана үй-бүлөлүк укук" кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 6 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 4 жыл
 • Email: esaadabaeva@gmail.com
 • Тел: +996 (501) 315-513
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Сабырова Кундуз Жумадиловна
 • Юридикалык илиминин доктору, профессор
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана уй-булоолук укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 35 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 26 жыл
 • Email: ksabyr07@gmail.com
 • Тел: 0551070770
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Тешебаева Айгуль Нурлановна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана үй-бүлөлүк кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 9 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: a.teshebayeva@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Шадманали кызы Айгерим
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жарандык жана үй-бүлө укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 5 жыл
 • Email: aigerim.shadmanali@gmail.com
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн