Tuesday, February 1st, 2022.

“Жазык-аткаруу укугу жана криминология” кафедрасы жөнүндө маалымат

Бөлүмдүн башчысы: Кубатбекова Айнура Сатымбаевна Юридикалык илимдердин кандидаты, м.а. доцент

Дареги: Бишкек шаары, Көк-Жар айылы, No2 имарат КМЮА 

Бөлүмдүн координатору – Иманбекова Айжамал Иманбековна (тел. 0703780054) 

Электрондук почта: uip202020@gmail.com

Кафедра жөнүндө маалымат: 

   Жазык аткаруу мыйзамы жана криминология бөлүмү 2007-жылы негизделген. Азыр кафедрада 14 окутуучу эмгектенет, анын ичинде 3 доктор жана 3 юридикалык илимдердин кандидаты. Кафедранын окутуучулары криминология, кылмыш-жаза мыйзамдары, укук коргоо органдары, кылмыштуулуктун алдын алуу жана башка темаларды камтыган кылмыш-жаза сабактарын окутушат.

    Акыркы жылдары кафедрага таланттуу жаш окутуучулар кошулуп, аларга улуу муундун өкүлдөрү тажрыйба жана билимин үйрөтүп келишет. Кафедранын негизги багыттарын кароого болот: окуу жана окуу-методикалык иш; изилдөө иш-чаралары; Практикалык иш-чаралар; тарбия иши; квалификацияны жогорулатуу.

     Мындан тышкары, кафедранын профессордук-окутуучулук курамы эксперттик ишмердүүлүктү жүргүзөт жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлору, ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө мыйзамдарга корутунду берет. Кафедранын мүчөлөрү көптөгөн илимий иштерди жүргүзүп жатышат. Жаңы “Кыргыз Республикасынын пробациясы жөнүндө” мыйзамдын кабыл алынгандыгына байланыштуу, 2018-жылы кафедранын профессордук-окутуучулук курамы Кыргыз Республикасынын Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын базасында илимий-практикалык окуудан өтүштү: “Ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын Пробация кызматынын кызматкерлери “(күбөлүктөрү бар).

     2018-жылы Жазык укугу жана криминология кафедрасы менен Кыргыз мамлекеттик Юридикалык Университет жана ГКРдин алдындагы Жазаларды аткаруу Мамлекеттик  Кызматынын, 2019-жылы – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаментинин ортосунда кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюлду.

       Кафедранын окутуучулары практикалык иш-аракеттер менен алектенишет жана ар кандай багыттар боюнча юридикалык жардам көрсөтүшөт: Бодобаев К.А. – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан лицензияланган жеке адвокаттык иш, жарандык, экономикалык иштер боюнча юридикалык жардам көрсөтөт жана жазык иштери боюнча адвокат катары катышат; Кубатбекова А.С. – Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Илимий-консультативдик кеңешинин мүчөсү, Жарашбаев М. – Октябрь райондук прокурорунун жардамчысы Бекболу уулу Ж.

Макулдашуунун алкагында КМЮА жана Мамлекеттик Жазаларды аткаруу кызматы төмөнкү багыттар боюнча кызматташууну жүргүзүшөт: 

Максаттуу кабыл алуу квотасынын чектеринде, Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жана пробациянын муктаждыктарынын негизинде аныкталуучу жогорку окуу жайларынын адистиктеринин саны жана саны боюнча кызмат өтөө үчүн кадрларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу. 

  Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын жана пробация кызматынын кызматкерлерин КМЮАда иштөөгө тартуу жолу менен кесиптик билим берүүнү, илим менен практиканын байланышын өнүктүрүүгө көмөктөшүү.

КМЮА жана Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын окутуучуларынын ортосунда пикир алмашуу, консультация өткөрүү.

Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы же КМЮА тарабынан демилгеленген конференцияларды, тегерек столдорду, семинарларды, форумдарды уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу.

 КМЮАнын студенттери Жогорку кесиптик билим берүү жана адистиктери боюнча практиканын бардык түрлөрүн уюштуруусу. 

КМЮАнын профессордук-окутуучулук курамына сабактарды өткөрүүдө жана илимий изилдөө иштерин жүргүзүүдө колдонулган мамлекеттик жана башка мыйзам менен корголуучу сырларды камтыбаган керектүү маалыматтарды жана материалдарды берүү. 

Мамлекеттик жаза аткаруу кызматында жана пробация кызматында андан ары иштөө үчүн КМЮАнын студенттери менен кесиптик багыттоо иштери.

КМЮАнын, Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жана пробация кызматынын ишмердүүлүгүн өнүктүрүүгө, анын ичинде эксперименталдык участокторду түзүү, биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, тараптардын интеллектуалдык жана уюштуруу ресурстарын бириктирүү аркылуу жардам көрсөтүү. 

Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жана пробация кызматынын ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоорлорун демилгелөөгө, иштеп чыгууга жана экспертизага КМЮАнын профессордук-окутуучулук курамынын катышуусу. 

Студенттерди, магистранттарды, аспиранттарды жана абитуриенттерди Пробация кызматынын, анын ичинде пробация кызматынын волонтерлору, Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жарандык кызматкерлери катарында Пробация кызматынын ишмердүүлүгүнө жана ишине тартуу.

КМЮАнын профессордук-окутуучулук курамынын, студенттеринин, магистранттарынын, аспиранттарынын жана талапкерлеринин айыпталуучуга карата сотко чейинки жана жазык-аткаруу тутумунун отчетун даярдоого эксперттик баа берүү үчүн катышуусу. 

Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жана пробация кызматынын адистеринин окуу процессине, окутуунун популярдуу багыттары жана адистиктери боюнча экзамендик комиссиялардын ишине катышуусу. Студенттердин, аспиранттардын жана КМЮАнын окутуучуларынын арасынан ыктыярдуу катары пробация органдарын тартуу боюнча иштер жүргүзүлдү.

Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Университетинин (КМЮА) жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаментинин ортосундагы келишимге ылайык, кызматташуу төмөнкү багыттарда жүргүзүлөт:

Пробация департаментинин муктаждыктарынын негизинде аныкталган жогорку билим берүү адистигинин саны жана багыттары боюнча, максаттуу кабыл алуу квотасынын чегинде Пробация департаментинде кызмат өтөөгө даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу. 

Пробация департаментинин кызматкерлерин КМЮА жумушка тартуу аркылуу кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүгө, илим менен практиканын ортосундагы байланышка көмөктөшүү.

КМЮАнын окутуучулары менен Пробация департаментинин кызматкерлеринин ортосунда пикир алмашуу, консультация өткөрүү.

Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы же Пробация бөлүмү тарабынан демилгеленген конференцияларды, тегерек столдорду, семинарларды, форумдарды уюштурууга жана өткөрүүгө катышуу.

КМЮАнын студенттери Жогору кесиптик билим берүү жана адистиктери боюнча практиканын бардык түрлөрүн уюштуруусу.

КМЮАнын окутуучулар жамаатын сабактарды өткөрүүдө жана илимий изилдөө иштерин жүргүзүүдө колдонулган мамлекеттик же мыйзам тарабынан корголуучу башка сырларды камтыбаган керектүү маалыматтар жана материалдар менен камсыз кылуу.

КМЮАнын студенттери жогорку кесиптик билим берүү жана адистиктери боюнча практиканын бардык түрлөрүн уюштуруусу. 

Пробация кызматында андан ары иштөө үчүн КМЮА студенттери менен кесипке багыт берүү иштери.

КМЮАнын, пробация кызматынын ишмердүүлүгүн, анын ичинде эксперименталдык участокторду түзүү, биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, тараптардын интеллектуалдык жана уюштуруу ресурстарын топтоо аркылуу өнүктүрүүгө көмөктөшүү.

Пробация департаментинин ишин жөнгө салуучу мыйзам долбоорлорун демилгелөөгө, иштеп чыгууга жана экспертизага КМЮАнын профессордук-окутуучулук курамынын катышуусу.

Студенттерди, магистранттарды, аспиранттарды жана абитуриенттерди пробация кызматын ишке ашыруу боюнча иш-чараларга жана ишке тартуу, анын ичинде пробация кызматынын ыктыярчылары, пробация кызматынын кызматкерлери. 

КМЮАнын профессордук-окутуучулук курамынын, студенттеринин, магистранттарынын, аспиранттарынын жана талапкерлеринин айыпталуучуларга карата сотко чейинки жана жазык-аткаруу тутумунун отчетун даярдоого катышуусу. 

Пробация бөлүмүнүн адистеринин билим берүү процессине, сынак комиссияларынын ишине даярдык жана талап кылынган адистиктер жаатында катышуусу.

“ЭРУДИТ” студенттик илимий ийрими кафедрада 2016-жылдан бери иштеп келет.

СНК “ЭРУДИТ” негизги максаттары:

 • теориялык жана практикалык билим деңгээлин жогорулатуу;
 • студенттердин изилдөө иштерин активдештирүү;
 • илимий ийримдин алкагында инновациялык процесстерге катышуу жана башкаруу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 • практикалык маселелерди жана көйгөйлөрдү чечүүдө долбоордук иш-аракеттердин көндүмдөрүн өнүктүрүү;
 • изилдөө компетенттүүлүгүн калыптандыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана өнүктүрүү;
 • ар бир студенттин жөндөмдөрүнө жана муктаждыктарына ылайык чыгармачыл жеке өнүгүү укугун ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу

“ЭРУДИТ” СНКнын негизги максаттары:

 • студенттердин илимий даярдыгынын деңгээлин көтөрүүгө көмөктөшүү;
 • чыгармачыл илимий ишмердүүлүктү калыптандыруу үчүн шарттарды түзүү;
 • студенттердин кесиптик даярдыгынын сапатын жогорулатуу;
 • студенттерге өз алдынча илимий изилдөөлөргө көмөктөшүү жана алардын илимий иштерин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу;
 • студенттерге өз убагында пландаштырылып жаткан илимий конференциялар, сынактар ​​ж.б. жөнүндө маалымат берүү жана аларга катышуу мүмкүнчүлүгү.

Учурда кафедранын сабактарын окутуу бардык окутуучулардын илимий жана дисциплиналар аралык даярдыгын эске алуу менен жигердүү жана ак ниет эмгеги менен камсыздалууда.