Tuesday, February 1st, 2022.

Жазык-аткаруу укугу жана криминология кафедрасы

Кафедрабашчысы: Айнура Сатымбаевна Кубатбекова

Телефон: 0777677716

Кафедра жөнүндө маалымат

Жазык аткаруу мыйзамы жана криминология бөлүмү 2007-жылы негизделген. Азыр кафедрада 14 окутуучу эмгектенет, анын ичинде 3 доктор жана 3 юридикалык илимдердин кандидаты. Кафедранын окутуучулары криминология, кылмыш-жаза мыйзамдары, укук коргоо органдары, кылмыштуулуктун алдын алуу жана башка темаларды камтыган кылмыш-жаза циклинин сабактарын окутушат.

Негизделген датасы

2007 жыл

Мугалимдердин саны

14

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

 

Кафедранын негизги багыттарын кароого болот: окуу жана окуу-методикалык иш; изилдөө иш-чаралары; Практикалык иш-чаралар; тарбия иши; квалификацияны жогорулатуу.

Мындан тышкары, кафедранын профессордук-окутуучулук курамы эксперттик ишмердүүлүктү жүргүзөт жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлору, ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө мыйзамдарга корутунду берет. Кафедранын мүчөлөрү көптөгөн илимий иштерди жүргүзүп жатышат. Жаңы “Кыргыз Республикасынын пробациясы жөнүндө” мыйзамдын кабыл алынгандыгына байланыштуу, 2018-жылы кафедранын профессордук-окутуучулук курамы Кыргыз Республикасынын Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын базасында илимий-практикалык окуудан өтүштү: “Ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын Пробация кызматынын кызматкерлери “(күбөлүктөрү бар).

2018-жылы Жазык укугу жана криминология кафедрасы менен Кыргыз мамлекеттик юридикалык университети жана ГКРдин алдындагы Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын, 2019-жылы – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Пробация департаментинин ортосунда кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюлду.

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

Жазык-аткаруу укугу жана криминология кафедрасы 2007-жылы негизделген. Азыр кафедрада 14 окутуучу эмгектенет, анын ичинде 3 доктор жана 3 юридикалык илимдердин кандидаты. Кафедранын окутуучулары криминология, кылмыш-жаза мыйзамдары, укук колдонуу, кылмыштуулуктун алдын алуу жана башка темаларды камтыган кылмыш-жаза циклинин сабактарын окутушат.