Tuesday, February 1st, 2022.

“Жазык-аткаруу укугу жана криминология” кафедрасынын персоналы

 • Айнура Сатымбаевна Кубатбекова
 • Юридика илимдеринин кандидаты, доценттин м.а., кафедра башчысы
 • Бөлүмдүн аты: Жаза-аткаруу жана Криминология бөлүмү
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 22 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 жыл
 • Email: Ainurakubatbekova2020@gmail.com
 • Тел: 0777677716
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Джаянбаев Камалидин Ишмаматович
 • Юридика илимдеринин доктору, профессор
 • Бөлүмдүн аты: Жаза-аткаруу жана Криминология бөлүмү
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 45 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 30 жыл
 • Email: Kuipik@ksla.kg
 • Тел: 0552700800
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Бодобаев Канимет Асанкулович
 • Профессордун милдетин аткаруучу
 • Бөлүмдүн аты: Жазык-аткаруу укугу жана криминология
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 45 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 30 жыл
 • Email: bodobaev.kanimet@gmail.ru
 • Тел: 0770-344250
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Жарашбаев Махмуд Дубанбекович
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жаза-аткаруу жана Криминология болуму
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 5 жыл
 • Email: mahmuduipik@gmail.com
 • Тел: 0709696921
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Иманбекова Айжамал Иманбековна
 • Окутуучу, бөлүмдүн координатору
 • Бөлүмдүн аты: Жаза-аткаруу жана Криминология бөлүмү
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 4 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 4 жыл
 • Email: aijamalmn@gmail.com
 • Тел: 0703780054
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Буркутпаева Саадат Рыскуловна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жаза-аткаруу жана Криминология бөлүмү
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 3 жыл
 • Email: Burkutbaeva05@gmail.com
 • Тел: 0707026101
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Амангелдиев Адилет Амангелдиевич
 • Декандын орун басары
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 8 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Кадырова Жылдыз Талиповна
 • Декандын орун басары
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 14 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 13 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн