Tuesday, February 1st, 2022.

Жазык процесси жана прокурордук көзөмөл кафедрасынын персоналы

 • Жумашев Азамат Бейшенбаевич
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Кылмыш-жаза процесс жана прокурордук козомол
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 18 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 18 жыл
 • Email: Azamat.zhumashev@gmail.com
 • Тел: 0777 970 980
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Ахматов Айбек Болотбекович
 • кафедрасынын доценти
 • Бөлүмдүн аты: Кылмыш-жаза процесс жана прокурордук козомол
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 19 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
 • Email: Aybekahmatov81@mail.ru
 • Тел: 0550412274
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Ажыбек уулу Нурбек
 • Директор
 • Бөлүмдүн аты: Сот адилеттиги, прокуратура жана укук коргоо ишмердүүлүгү департаменти
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 11 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
 • Email: kptp@ksla.kg
 • Тел: 0700001551
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Загибаева Асель Кайратовна
 • д.м.а. (юридикалык илимдердин кандидаты)
 • Бөлүмдүн аты: Кылмыш-жаза процесс жана прокурордук козомол кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 15 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: aselzagibaeva@gmail.com
 • Тел: +996 550 107 008
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Таалайбекова Алтынай Таалайбековна
 • Мугалим
 • Бөлүмдүн аты: Кылмыш-жаза процесс жана прокурордук козомол
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 6 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 6 жыл
 • Email: taalaybekova-2016@mail.ru
 • Тел: 0706066623
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Бейшегул кызы Нурайым
 • Жетектѳѳчү адис
 • Бөлүмдүн аты: Сот адилеттиги, прокуратура жанаукуккоргооишмердүүлүгү департаменти
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 4 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 3 жыл
 • Email: nbeishegulkyzy@ksla.kg
 • Тел: 0702125859
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Шеримбаева Айжан Болотбековна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Кылмыш-жаза процесс жана прокурордук козомол
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 2 жыл 6 ай
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 3 ай
 • Email: jana_94_10@mail.ru
 • Тел: +996995203032
 • Көбүрөөк билүү үчүн