Monday, January 31st, 2022.

Жер, агрардык жана экологиялык укук кафедрасы

Кафедрабашчысы: ю.и.к., Бейшекеева Жаныл Эсенбековна

Дареги:  180 а Чуй проспекти, Бишкек 720001

Бөлүмдүн E-mail дареги: kafedrazaiep@gmail.com

Кафедра жөнүндө маалымат

Кафедранын тарыхы 2004-жылы КМУУ алдында Кадрларды кайра даярдоо жана даражасын жогорулатуу институтунун негизинде Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын түптөлүүсү менен башталган. Жер, агрардык жана экология укугу кафедрасы Жер, агрардык жана ишмердүүлүк кафедрасы болуп өзгөртүлгөн.

2006-жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын ректорунун буйругу жана Окумуштуулар кеңешинин чечиминин негизинде кафедранын аталышы Жер, агрардык жана экология укугу кафедрасы (ЖАжЭУ) болуп өзгөртүлгөн.

Кафедра түзүлгөндөн тарта, тактап айтканда

2004-жылдан баштап 2010-жылга чейин кафедра башында Илебаев Уйчуман Илебаевич турган;

2010-жылдан баштап 2011-жылга чейин кафедра башчылыгын Анаркулова Эльвира Суйоркуловна аткарып келген;

 2011-жылдан баштап 2013-жылга чейин кафедра башчылыгын Сыдыков Нурбек Кудайбердиевич аткарып келген;

2013-жылдан баштап 2020-жылга чейин кафедра башчылыгын Мусабаева Надира Абдурафиковна аткарып келген;

2020-жылдан баштап азыркы тапка чейин кафедра башчылыгын Бейшекеева Жаңыл Эсенбековна аткарып келет.

Кафедра түзүүнүн максаты – Жер, агрардык жана экология укугу жаатында жогорку даражалуу юрист-адистерин даярдоо жана аталган тармакта илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүү болуп эсептелет.

Кафедранын негизги багыттары:

 • профессордук-окутуучулук курамдын окутуу-усулдук ишмердүүлүгүн жакшыртуу;
 • студенттердин, магистранттардын инсандык чыгармачылык потенциалын жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү максатында окутуу технологияларын жакшыртуу;
 • студенттер арасында тарбия иштерин өткөрүү;
 • кафедранын багыты боюнча илимий изилдөөлөрдү өткөрүү;
 • илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо жана алардын даражасын жогорулатуу;
 • окуу жана окуу-усулдук куралдарын жарыкка чыгаруу;
 • илимий-изилдөө же эл аралык, улуттук, жождор аралык комплекстүү долбоорлорго жана башка программаларга катышуу;
 • эл аралык, республикалык, жождор аралык мүнөздөгү семинарларга жана конференцияларга катышуу; 
 • долбоорлук ишмердүүлүктү аткаруу; 

Кафедра өз ишин 4 негизги багыт боюнча ишке ашырат: окуу, окуу-усулдук, илимий-изилдөө жана тарбиялоо иштери. Ар бир багыт аткаруунун конкреттүү мөөнөттөрүн жана аткарылышына жооптууларды көрсөтүү менен кафедра тарабынан иштердин белгилүү түрлөрүн аткарууну караштырат.

Кафедранын профессордук-окутуучуларынын курамы

Кафедранын ишине жетекчиликти бөлүм башчы жүргүзөт, ал белгиленген тартипте кызматка дайындалат. Окуу процессин кафедрада квалификациялуу профессордук-окутуучулар курамы камсыздайт.
Кафедра башчысы: ю.и.к., Бейшекеева Ж.Э.,
ю.и.к., доцент Мусабаева Н.А.,
ю.и.к., доц.м.а. Анаркулова Э.С.,
ага окутуучу Сыдыков Н.К.,
окутуучу Чазымов М.Р.,
окутуучу Акыбекова А.А.,
окутуучу Мааткеримова Д.Т.,
окутуучу Келдибаева Ж. Дж.,
окутуучу Ибраев Т.И.,
окутуучу Джамалов М.А.

Кафедранын жетишкендиктери

– Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жылуулук-энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүүдө жана экологиялык-укуктук изилдөө ишмердүүлүгүн өнүктүрүүдө көмөк көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык каты.

Мамлекеттик органдар жана башка уюмдар менен кызматташуу

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы мамлекеттик жана мамлекеттик эмес мекемелер менен кызматташат.

 • Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы;
 • Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик;
 • КР Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы.

Кафедра тарабынан жүзөгө ашырылуучу долбоорлор тууралуу маалымат

Кафедранын окутуучулары ар түрдүү долбоорлорду ишке ашырууга катышат. 2018-жылы Жер, агрардык жана экологиялык укугу кафедрасынын алдында “Терек” Коомдук Экологиялык Фонду уюштурулган. Аталган Фонд өз кезегинде ар кандай экологиялык долбоорлорду, өз алдынча, ошондой эле Э.Гареев атындагы Ботаникалык бакча ж.б. менен кызматташууда ишке ашырып келет.

Ийримдер тууралуу маалымат

Жер, агрардык жана экологиялык укук кафедрасында “Эколог” аттуу Студенттик ийрим иштейт.

“Эколог” студенттик ийримдин максаттары:

 • жакынкы аралыктагы жаратылыш чөйрөсүн изилдөө жана жаратылышты коргоо иштерине катышуу боюнча студенттердин ишин уюштурууга багытталган. Аталган ийримде экологиялык билим берүү бир гана билим алууну эмес, экологиялык маданиятка тарбиялоону, ошондой эле студенттер тарабынан жаратылышты сактоого реалдуу салым кошууга мүмкүндүк берүүчү практикалык мүнөздөгү жөндөмдүүлүктөрдү калыптандырууну камтыйт. Өзгөчө ролду академиялык окутуу программасы өзгөчө мааниге ээ. Бул процессте адамдын айлана-чөйрө менен мамилеси түптөлүп, жоопкерчиликтүү пайдаланууга кызыкчылык ойгоно баштайт.