Monday, January 31st, 2022.

Жер, агрардык жана экологиялык укук кафедрасынын персоналы

 • Бейшекеева Жаныл Эсенбековна
 • ю.и.к., кафедра башчысы
 • Бөлүмдүн аты: “Жер, агрардык жана экология укугу” кафедрасы, “Жарандык жана үйбүлө укугу” кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 8 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 8 жыл
 • Email: j.beishekeeva@ksla.kg
 • Тел: +996 700 46-77-63
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Мусабаева Надира Абдурафиковна
 • ю.и.к. кафедранын доценти
 • Бөлүмдүн аты: “Жер, агрардык жана экология укугу” кафедрас
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 13 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 13 жыл
 • Email: n.musabaeva@ksla.kg
 • Тел: +996500707777
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Анаркулова Эльвира Суйоркуловна
 • ю.и.к., доценттин м.а.
 • Бөлүмдүн аты: “Жер, агрардык жана экология укугу” кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 17 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 17 жыл
 • Email: anarkulovaelvira1@gmail.com
 • Тел: +996 701 102 301
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Сыдыков Нурбек Кудайбердиевич
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: “Жер, агрардык жана экология укугу” кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 13 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
 • Email: n.sydykov@ksla.kg
 • Тел: +996550101777
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Акыбекова Айпери Авасбековна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: “Жер, агрардык жана экология укугу” кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 6 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 6 жыл
 • Email: a.akybekova@ksla.kg
 • Тел: +996 553447004
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Мааткеримова Дилбара Таалайбековна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жер, агрардык жана экологиялык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 5 жыл
 • Email: d.maatkerimova@ksla.kg
 • Тел: +996 700073999
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Келдибаева Жамал Дженишбековна
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жер, агрардык жана экологиялык укук кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 5 жыл
 • Email: Jamka_05@mail.ru
 • Тел: +996 705595452
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Ибраев Темирболот Ибраевич
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жер, агрардык жана экология укугу
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 4 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 4 жыл
 • Email: t.ibraev@ksla.kg
 • Тел: 0705 004 880
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Джамалов Мамед Айвазович
 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жер, агрардык жана экологиялык укук департаменти
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 3 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 3 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн