Saturday, January 15th, 2022.

Г.Гросс атындагы окуу-инновациялык криминалистикалык комплекси

Криминалистикалык комплекс 2010-жылы негизделген, криминалистикалык комплекстин иштешинин максаты – юриспруденция жана соттук- экспертиза жаатында практикалык жана лабораториялык сабактарды өткөрүү үчүн шарттарды түзүү болуп саналат.

Криминалистикалык комплекс заманбап материалдык-техникалык жана окуу-методикалык базаларына ээ:

  • лекциялык зал;
  • окуу аудиториялары;
  • криминалистикалык китепкана;
  • практикалык сабактар үчүн окуу объектилери (“Тергөөчүнүн кеңсеси”, “Офис”, “Конок бөлмөсү”, “Айыл үйү”, “Кафе”);

 криминалистикалык лабораториялар (муздак жана ыргытуучу куралды изилдөө, баллистикалык изилдөө, соттук кол жазма жана документтерди техникалык-криминалистикалык изилдөө, манжа издерин изилдөө, трасологиялык изилдөө).