Saturday, January 15th, 2022.

«КГЮАнын Жарчысы» илимий-методикалык журналы

2004-жылы негизделген КГЮАнын расмий мезгилдүү басылмасы. Журнал Эл аралык Дүйнөлүк мезгилдүү басылмаларды каттоо борбору тарабынан катталган, индекс ISSN 1694-5344. 

«КГЮА Жарчысында» ЖОЖдордун илимий-изилдөө ишмердүүлүгүндѳ көрсөтүлгөн билим тармактарынын актуалдуу көйгөйлөрүн чагылдырган, ошондой эле илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын билим берүү ишмердүүлүгүнө киргизүүгө багытталган оригиналдуу илимий материалдар; мыйзамдарды өркүндөтүү, укук колдонуу практикасын, мыйзам чыгаруу процессин өркүндөтүү, жогорку билим берүү жаатындагы адистерди даярдоодогу жаңылыктарды чагылдырган макалалар; мыйзам долбоорлорун, илимий баяндамаларды талдоо менен макалалар жарыяланат.