Tuesday, February 8th, 2022.

Маалымат материалдары

Окумуштуулук даража ыйгаруудагы ЖОБОЛОР жана НУСКАМАЛА

Илимий кызматкерлердин адистигинин НОМЕНКЛАТУРАСЫhttp://vak.kg/nomenklatura-specialnostey-nauchnykh/

Диссертациялык кеңеш жөнүндө ЖОБО – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/03/DS-2020-russk.pdf

Окумуштуулук даражаларды ыйгаруу тартиби жөнүндө ЖОБО – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/03/Uch.st.-2020-rus.pdf

Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестациялык комиссиясы тарабынан сунушталган жетектөөчү (оппонент болуучу) УЮМДАРДЫН ТИЗМЕСИ  – http://vak.kg/wp-content/uploads/2020/08/Perechen-ved-org-po-obshh-i-gum-naukam-kopiya.pdf

Кандидаттык сынактарды кабыл алууга укугу бар ЖОЖдордун ЖАНА ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ МЕКЕМЕЛЕРИНИН ТИЗМЕСИ – http://vak.kg/wp-content/uploads/2020/08/Perechen-VUZov-i-NIU-prini.-kand.-yekz.pdf

Окумуштуулук даражаны жана окумуштуу наамды изденип алуучулар үчүн басмага жарыялоонун ШАРТТАРЫ – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/07/Usloviya-russk-post-082.pdf

Окумуштуулук даражаларды жана окумуштуулук наамдарды ыйгаруу үчүн илимий эмгектердин жыйынтыктардын (баллдарын) баалоонун КОШУМЧА КРИТЕРИЙЛЕРИ http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/01/dopolnitelnye-kriterii-ocenki-nauchnykh-trudov-2015.pdf

Диссертациянын темасын, шифрин жана илимий жетекчини кайра бекиткенден кийин КОРГООГО ЧЫГУУ МӨӨНӨТҮ  – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/04/postN034-06.04.2021.pdf

Диссертациялык ишин мамлекеттик тилде даярдаган окумуштуулук даражаны изденип алуучулардын басмага жарыялаган эмгектери жөнүндө – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/07/081-Postanovlenie.pdf

Диссертацияны жана авторефератты тариздөө боюнча НУСКАМА – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/03/Instr-avtoref-s-nov-GOSTom-russk.pdf

Окумуштуулук даражаны изденип алууга көрсөтүлгөн диссертацияны алдын ала кароону жүргүзүү боюнча НУСКАМА – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/03/Instrukciya-po-predvar.-rasmmotreniyu-diss-na-sayt.pdf

«Антиплагиат» системасында тексттердин оригиналдуулугун эксперттик баалоо боюнча МЕТОДИКАЛЫК СУНУШТАМАЛАР  – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/10/MR-yekspertnaya-ocenka-dissertaciy-20210706-1.pdf

Электрондук добуш берүү боюнча НУСКАМА – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/02/VAK_Proekt_yelektronnogo_golosovaniya-1.pdf

УАКтын видео порталын пайдалануу боюнча НУСКАМА – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/02/Instrukciya_po_rabote_s_-videoportalom_VAK_KR-1.pdf

Эксперттик кеңеш жөнүндө ЖОБО – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/03/YES-2020-russk.pdf 

Илимий-изилдөө ишинин жыйынтыктарын КИРГИЗҮҮ АКТЫСЫНЫН ФОРМАСЫ – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/03/Pril.-k-post.-008-akt-vnedr-skaner.pdf

Окумуштуулук наамды ыйгаруудагы ЖОБОЛОР жана НУСКАМАЛАР

Окумуштуулук наамдар ыйгарыла турган АДИСТИКТЕРДИН ТИЗМЕСИ – http://vak.kg/wp-content/uploads/2020/08/Perechen-specna-zvaniedocx.pdf

Профессор, доцент, ага илимий кызматкер окумуштуулук наамын ыйгарууга сунуштоо укугу бар МЕКЕМЕЛЕРДИН ТИЗМЕСИ – http://vak.kg/wp-content/uploads/2020/08/PERECHENpred-na-uch.-zv-1.pdf

Окумуштуулук наамды ыйгаруу тартиби жөнүндө ЖОБО – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/03/Uch.zv.-2020-russk.pdf

УСЛОВИЯ публикаций для соискателей ученых степеней и ученых званий – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/07/Usloviya-russk-post-082.pdf

Окумуштуулук даражаларды жана окумуштуулук наамдарды ыйгаруу үчүн илимий эмгектердин жыйынтыктардын (баллдарын) баалоонун КОШУМЧА КРИТЕРИЙЛЕРИ http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/01/dopolnitelnye-kriterii-ocenki-nauchnykh-trudov-2015.pdf

Окумуштуулук наамдарды изденип алууга аттестациялык документтерди даярдоо жана тариздөө боюнча НУСКАМА – http://vak.kg/wp-content/uploads/2021/03/6.-uchen.zvan.-russk.pdf