Wednesday, February 9th, 2022.

Персонал

  • Кочкарова Эристина Азрет-Алиевна
  • Аспирантура, докторантура жана илимий ишмердүүлүктү уюштуруу бөлүмүнүн башчысы
  • Бөлүмдүн аты: Аспирантура, докторантура жана илимий ишмердүүлүктү уюштуруу бөлүмү
  • Жалпы иш тажрыйбасы: 23 жыл
  • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 жыл
  • Email:
  • Тел:
  • Көбүрөөк билүү үчүн