Иманалиева Акжолтой Айдарбековна

 • Улуу мугалим
 • Бөлүмдүн аты: КМЛАнын Ысык-Көл юридикалык институту
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 15 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
 • Email:
 • Тел:

Билими

Жогорку. Артыкчылык диплому (IUI KSUA)

Квалификациясын жогорулатуусу

 • КМУА. “Укук практикуму” инновациялык укуктук борбору “Билим берүүнүн инновациялык технологиялары” 2020
 • Жаштарды өнүктүрүү институту & Brot “Таттыктуу эмгек” жаштардын эмгек укуктарын пропагандалоо 2020
 • Эл аралык Alert & Media Dialogue & Демократия үчүн Европалык өнөктөштүктүн тренерлер үчүн курсу “ММКдагы конфликт-сезимталдуулук жана шайлоо процессиндеги медиа ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрү” 2019
 • Кыргыз Республикасынын Республикалык медиаторлор коому “Үй-бүлөлүк медиация” 2019-ж
 • Улуттук медиация борбору жана IDLO “Медиаторлорду даярдоонун негизги курсу” 2019-ж
 • Кылмыш-жаза мыйзамдарынын жаңылыктары боюнча AYCC
 • Юстиция министрлиги жана мамлекеттик укук коргоо органдары “Социалдык камсыздоо мыйзамдарынын актуалдуу маселелери”
 • Юстиция министрлиги жана «Мурастык мыйзамдардын актуалдуу маселелери» мамлекеттик юридикалык жак
 • Юстиция министрлиги жана СГУП “Үй-бүлөлүк укуктун актуалдуу маселелери”

Илимий эмгектери

Заманбап Кыргызстандагы укуктук маданият, Заманбап илим №6, 2018

«Көп маданияттуу билим» ЫМУ Жарчысы 2016

Сыйлыктары

 • Каракол шаардык сотунун Ардак грамотасы. Буйрук № 19, 19.08.2020
 • Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин областтык башкармалыгынын Ардак грамотасы Буйрутма № 19, 11.03. 2020