Адылчаев Болот Ибрагимович

  • Жетектөөчү адис
  • Бөлүмдүн аты: Окуудан тышкаркы иштер боюнча бөлүм
  • Жалпы иш тажрыйбасы: 44 жыл
  • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 3 жыл
  • Email: adylchayev@bk.ru
  • Тел: +996 700 478084

Билими

1978-1982-жж. Б. Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институту Факультети: Маданий-агартуучу иш Хор дирижёру бөлүмү Адистиги: Маданий агартуучу ишмер, өз алдынча академиялык хордун дирижёру