Айгерим Жолдошбековна Жолдошбекова

 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Конституциялык жана муниципалдык укук
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 7 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 6 жыл
 • Email: joldoshbekovaaigerim8@gmail.com
 • Тел: +996 706 080808

Квалификациясын жогорулатуусу

 • «Инновациялык окутуунун технологиялары» интенсивдүү курсу, 16-18-сентябрь, 2020-жыл. KSLA
 • 2020-жылдын улуттук укуктук формалары: “Юристтин кесиптик ишин жүзөгө ашырууда маалыматтык технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү: кызмат көрсөтүүлөрдү илгерилетүү, кесиптик деңгээлин жогорулатуу, тажрыйба алмашуу” (сертификат) 2020-жылдын 23-июну.
 • 2019-жылдын 21-январынан 23-январына чейин “Мыйзам чыгаруу техникасынын негиздери жана мыйзам долбоорлорунун жана башка мыйзам актыларынын милдеттүү адистештирилген экспертизаларын өткөрүү эрежелери” (сертификат) темасында тренингге катышуу.
 •  “Илимий изилдөө ишин жазуу методикасы” темасындагы  тренингге катышуу Тренер: Олег Дмитриевич Ким (сертификат) 2019-жылдын январынан февралына чейин
 • 2015-2018 – КММАнын Педагогикалык чеберчилик мектебинин 1, 2, 3, 4 цикли.

Илимий эмгектери

 • Кыргыз Республикасынын саясий өнүгүүсүнүн контекстиндеги гендердик теңчилик.
 • Жарандык коом институттарынын мамлекеттик бийликке тийгизген таасиринин укуктук формалары (C&M кафедрасынын окутуучусу А.Н. Нуридинова менен биргеликте).
 • Кыргыз Республикасында жарандын саясий укуктарын ишке ашыруу механизми.
 • Аялдардын жана кыздардын сот адилеттигине укуктарынын жана тең укуктуулугунун корголушу.