Алимова Ширин Давлятовна

 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 5 жыл
 • Email: sh.alimova@ksla.kg
 • Тел: 0709 117 155

Билими

 • КМЮАнын Ысык-Көл юридикалык колледжи (2010-2013) (артыкчылык диплому менен аяктаган) Адистиги: Юриспруденция
 • Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясы (2013-2016) (артыкчылык диплому менен аяктаган)            Соттук жана прокурордук  факультети Адистиги: Юриспруденция
 • Укук жана ишкердик факультети; Профиль: Ишкерчилик, жарандык, жер укуктары,  Укук магистри (2016-2017) (артыкчылык диплому менен аяктаган)
 • Аспирантура (2017-2020) (Шифр 12.00.10 Эл аралык укук; Европалык укук)

Квалификациясын жогорулатуусу

 • Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курстары “ЖОЖда билим берүүнүн натыйжалуулугунун жана сапатын жогорулатуу үчүн Электрондук билим каражаттарын колдонуу”-17-20 январь 2017ж.
 • Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курстары“ Эрежелерди иштеп чыгуу процесси”- 15-17 февраля 2017г.
 • Семинар “Билим берүүдөгү заманбап маалыматтык технологиялар. Окуу процессинде электрондук басылмаларды колдонуу” 25.05.2017ж.
 • Интерактивдүү окутуу методикасы боюнча жаш окутуучулар үчүн мастер-класс
 • Кейс-стади ишти уюштуруу  боюнча  жаш окутуучулар үчүн мастер-класс-16.06.2017ж.
 • Тегерек-стөл “билим берүү программаларынын сапатын камсыз кылуу” темасында-15.02.2018ж.
 • Чеберчилик мектеби 1,2,3,4 циклдери 2016-2018ж.
 • Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курстары “ЖОЖда билим берүүнүн натыйжалуулугунун жана сапатын жогорулатуу үчүн Электрондук билим каражаттарын колдонуу”-28.05.2018ж.
 • Тренинг: “массалык ачык онлайн курстардын негизи катары билим берүүчү видео”14 март 2019ж.
 • Тренинг: “долбоорлордун негиздери” апрель 2019ж.
 • Тренинг “Долбоордун өнүгүшүнө каражат чогултуу мониторинги жана долбоорду баалоо”
 • “Аспиранттар үчүн жайкы мектеп” КРнын ЖАК 27,28,29 июнь 2019ж.
 • Илимий методикалык семинар “диссертацияны кантип даярдап жана коргоо:негизги талаптары, жоболору ” 25.11.2019ж.
 • Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу үчүн интенсивдүү окутуу курсу:”укуктук дисциплиналарды окутуунун натыйжалуу методдору” 02-09-16.03.2020ж.
 • Вебинар “интернет-маркетолог” 27.03.2020ж.
 • IPR MEDIA Компаниясынын Семинары “Илимий изилдөөлөрдүн натыйжалуулугун баалоодо заманбап библиометрикалык көрсөткүчтөрдү колдонуу” 09.04.2020ж.
 • IPR MEDIA Компаниясынын Семинары “СПО тутумдагы электрондук билим берүүнү башкаруу: биз санариптик ресурстардын милдеттүү топтому менен иштөө үчүн алдын-ала конфигурацияланган СДО чөйрөсү жана плагиндер менен универсалдуу ишти түзөбүз” 29.04.2020ж.
 • IPR MEDIA  LMS Компаниясынын Семинары ЖОЖ аралыктан окутуунун кыймалдаткычы катары. Биз окуу жылын аяктап, жаңысын даяр санариптик чөйрө жана санариптик ресурстардын  милдеттүү топтому менен баштайбыз” 08.05.2020ж.
 • IPR MEDIA Компаниясынын Семинары “аралыктагы китепкана: ” колдонуучулар менен комплекстүү ишти куруу үчүн жаңы шаймандар жана кызматтар” 12.05.2020.
 • IPRMEDIA  Компаниясынын  Вебинары “Бардык адамдар үчүн илимий жана маалымат агымдарын көзөмөлдөө, же маалыматты массага тандап жайылтуу” 20.05.2020ж.
 • IPRMEDIA  Компаниясынын  Вебинары Дистанттык технологияларды колдонуу менен орто кесиптик билим берүүнүн билим берүү программаларын ишке ашыруу: IPR MEDIA компаниясынын санарип чечимдери, өнөктөштүк маселелери 21.05.2020ж.
 • “Юристтин кесиптик ишин жүзөгө ашырууда маалыматтык технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү: кызмат көрсөтүүлөрдү илгерилетүү, кесиптик деңгээлин жогорулатуу, тажрыйба алмашуу” деген темада Улуттук укуктук форумдун 2020 веб-семинары 23.06.2020ж.
 • Улуттук Укук Форумунун Панелдик Талкуулоосу: “Covid 19 учурунда өзгөчө кырдаалдарда жана чукул кырдаалдарда сот адилеттигине жетүү” 23.06.2020ж.
 • “Окутуунун инновациялык технологиялары” тренинги” 7-10.09.2020ж.

Илимий эмгектери

 • 2017-2018. Вестник КМЮА, илимий макала 2018-ж. январь айы. 30.04.2020-ж.
 • 2017-2018 Вестник КМЮА, илимий макала 2018-жыл май айы ISSN 1694-5344 темасы “Эл аралык маалыматтык коопсуздук” 
 • 2018-2019. “Эл аралык глобалдык коопсуздук” Modernscience журналы (№ 01) 2019-ж
 • “Айлана-чөйрөнүн глобалдык эл аралык укуктук көйгөйлөрү жөнүндө маселелер” Modernscience журналы (№01) 2020-ж.

Сыйлыктары

Каратэ-до боюнча спорт чеберине талапкер, КРнын чемпиону, Кара кур 1-Дан.