Ажибеков Догдурбек Абдыкеримович

  • Дене тарбия мугалими
  • Бөлүмдүн аты: Гуманитардык жана табигый дисциплиналар
  • Жалпы иш тажрыйбасы: 10 жыл
  • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
  • Email:
  • Тел:

Билими

Жогорку. К.Тыныстанов атындагы ЫМУ

Квалификациясын жогорулатуусу

“Укуктук семинар” инновациялык борбору. Окутуунун инновациялык технологиялары. 23-30. 10.2020 жыл.