Бабаканова Жылдыз Айтбосуновна

  • Конституциялык укук, Социология жана политология дисциплиналарынын ага окутуучусу, ЫЮИ КГЮАнын башкы адиси
  • Бөлүмдүн аты: “Юридикалык дисциплиналар” ЫЮИ КГЮА
  • Жалпы иш тажрыйбасы: 17 жыл
  • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 12 жыл
  • Email:
  • Тел:

Билими

Жогорку. 2004-жыл Европалык цивилизациялардын институту (КМУ), адистиги: Дщйнёлщк саясат, эл аралык байланыш жана  геосаясат

Квалификациясын жогорулатуу

Инновациялык центр “Мастерская права” Окутуу щчщн инновациялык технологиялар, 23-30.10.2020-ж.

Илимий эмгектери

КР жана РК Конституцияларынын салыштырма анализи

Сыйлыктары

– “Билим берүү тармагынын өнүгүүсүнө кошкон салымын жана жаш муундарга билим, тарбия берүүдөгү ак ниет үзүрлүү эмгегин баалап, шаардык коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн” Каракол шаардык мэриясынын Ардак грамотасы 2019-ж.

– КР Акыйкатчысынын Ыйгарым өкүлүнщн Ардак грамотасы, 2020-ж.