Дмитриенко Ирина Анатольевна

 • Юридикалык илимдеринин доктору, профессордун м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 30 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 жыл
 • Email:
 • Тел:

Билими

 • 1992 – 1997-ж. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети. Адистиги: тарых
 • 1998-2002-ж. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети. “Кыргызстандын тарыхы” адистиги боюнча аспирантура.
 • 2006-2008-ж. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы. “Юриспруденция” адистиги.
 • 2008-ж. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы. Тарых илимдеринин кандидаты даражасын алуу үчүн диссертация жактоо.
 • 2010-2012-ж. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы. “Юриспруденция”багытында магистр.2015-ж. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы. 12.00.14 – Административдик укук, каржылык укук; маалыматтык укук адистиги боюнча юридика илимдеринин доктору даражасын алуу үчүн диссертацияны жактоо.

Квалификациясын жогорулатуусу

 • Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 2012-ж. сертификаты.
 • Европалык тутумун эске алуу менен бакалавриат жана магистр даражаларын компетенттүү мамилеге жана кредиттерге которуу жана топтоо жаатында мам. жогорку кесиптик билим берүү программасын иштеп чыгуу методикасы.
 •  КМЮА “Педагогикалык чеберчилик мектеби” 2012-ж. Сертификат. “Үчүнчү муундагы Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүү стандарттарына өтүү шартына билим берүү процессин уюштуруу”.
 • 2012-ж. сертификаты. ” Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүнүн 2 деңгээлдүү тутумуна өтүүдө окутуучулардын ишмердүүлүгү”.
 • 2014-ж. сертификаты. Франция, Ницца. Борбордук Азиядагы ЖОЖдордо электрондук билим берүүнүн сапатын башкаруу тутумун иштеп чыгуу жана киргизүү.
 • 2015-ж. сертификаты. TempusDOQUP долбоору. Билим берүү программаларынын сапатын кепилдөө боюнча документтер.
 • 2020-ж. Сертификаты.
  “Юридикалык  билим берүү жана методикасы” кышкы укуктук мектеби Германия, Висмар Чыгыш университети

Илимий эмгектери

50 илимий эмгек жана 1 монография жарыяланган

Сыйлыктары

 • 2005-ж. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Ардак грамотасы
 • 2009-ж. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы
 • 2011-ж. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги
 • 2017-ж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ардак грамотасы
 • 2018-ж. Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык Комиссиясынын Ардак грамотасы