Дононбаева Анна Александровна

 • Доценттин м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 16 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 15 жыл
 • Email: a.dononbaeva@ksla.kg
 • Тел: +996 (555) 965205

Билими

– жогорку, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети, Юриспруденция жаатындагы адис

Квалификациясын жогорулатуусу

 • – “Окутуучунун кесиптик ишин модернизациялоо”квалификациясын жогорулатуу программасы – – Modern Education and Research Institute, Brussels, Belgium – 01-28-ноябры 2021-жыл, 72 саат
 • – Кыргызстандын жогорку окуу жайлары үчүн педагогикалык долбоорлоо дидактикасы боюнча онлайн семинар- 27-28-ноябры 2020-жыл, 16 саат – сертификат
 • – IPRMEDIA компаниясынын онлайн вебинары: “Окуучулардын онлайн сабагында мотивациясын жогорулатуу боюнча тапшырмалардын методикасы жана түрлөрү” – 27.05.2020-ж. – сертификат
 • – Эл аралык онлайн конференциясы: “Кошумча кесиптик билим берүүнүн заманбап тенденциялары” – Бишкек, 26.05.2020-ж. – сертификат
 • – Edutech 2020 заманбап билим берүү технологиялары боюнча улуттук онлайн семинары – угуучу катары – “Жогорку билим берүүнү интернационалдаштыруу” үчүнчү сессиясы – Бишкек, 26.05.2020-ж.
 • – Кыргыз Республикасында ЛАГСты өнүктүрүү боюнча Улуттук бейөкмөт уюмдар тармагынын мүчөлөрүнүн даражасын жогорулатуу боюнча беш окуу курсу – Бишкек, 2019-жылдын май-декабрь айлары – сертификат
 • – “Компетентүүлүккө негизделген окуу программасын иштеп чыгуу жана окуу-усулдук материалдарды долборлоо принциптери” темасында семинар – Бишкек, 15.11.2019-ж. – 32 саат, сертификат

Илимий эмгектери

Доктордук диссертация темасы боюнча иштер жүргүзүлүүдө: Кыргыз Республикасынын сотторунун ишмердүүлүгүндөгү эл аралык укуктук актылар: таануу жана аткаруу маселелери.

Сыйлыктары

 • – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Ардак грамотасы – июнь 2020-ж.
 • – Билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата КМЮАнын Ардак грамотасы 2012-ж.
 • – Кыргыз Республикасынын Юристтер күнүн майрамдоонун урматына КМЮАнын Ардак грамотасы-2008-ж.