Ибраев Темирболот Ибраевич

 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Жер, агрардык жана экология укугу
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 4 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 4 жыл
 • Email: t.ibraev@ksla.kg
 • Тел: 0705 004 880

Билими

 • КМЮАнын Юридикалык колледжи (2011-2013) (артыкчылык диплому менен аяктаган) Адистиги: Юриспруденция
 • Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясы (2013-2016) (артыкчылык диплому менен аяктаган)            Соттук жана прокурордук  факультети Адистиги: Юриспруденция
 • Магистратура Укук жана ишкердик факультети;    Профиль: Ишкерчилик, жарандык, жер укуктары,  Укук магистри (2016-2017) (артыкчылык диплому менен аяктаган)
 • Аспирантура (2017-2020) (Шифр 12.00.06) Диссертация темасы “Калктуу конуштардагы жерлерди зоналарга бөлүүнүн укуктук режими”

Квалификациясын жогорулатуусу

 • “Эрежелерди иштеп чыгуу процесси” окутуучулар үчүн квалификацияны жогорулатуу курстары – 2017-жылдын 15-17-февралы.
 • Кейс-стади боюнча ишти уюштуруу боюнча жаш окутуучулар үчүн мастер-класс – 16.06. 2017ж.
 • Педагогикалык чеберчилик мектеби – 1,2,3,4 цикл 2016-2018ж.
 • Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу курстары “ЖОЖдо билим берүүнүн натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу үчүн электрондук билим берүү инструменттерин колдонуу” – 28.05.2018ж.
 • “Аспирантура студенттери үчүн жайкы мектеп” КР ЖАК 27,28,29 июнь, 2019ж.
 • “Окутуунун инновациялык технологиялары” тренинг 7-10.09.2020ж.

Илимий эмгектери

 • Калктуу конуштарды аймактарга бөлүүнүн түшүнүгү жана мааниси Вестник КГЮА (No2) Бишкек 2017 ж.
 • Бишкек шаарында көп кабаттуу турак үйлөрдү куруунун укуктук суроолору Вестник КГЮА (No2) Бишкек 2017 ж
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жер тилкелерин ижарага алуу Вестник КГЮА (No2) Бишкек2018.
 • Жер участокторуна укуктардын пайда болушу жана токтотулушу үчүн негиздер Modern science (No01) 2019-ж
 • Жер участогу жер укуктук мамилелеринин объектиси катары Modern science (No02) 2019-ж.
 • Айлана-чөйрөнү эл аралык укуктук коргоо глобалдык коопсуздукту камсыз кылуучу факторлордун бири катары Modern science (No02) 2019-ж.
 • Айлана-чөйрөнүн глобалдык эл аралык укуктук көйгөйлөрү жөнүндө Modern science (No01) 2020-ж.
 • Кыргыз Республикасынын Жер-укугу окуу китеби биргеликте түзүлгөн (КР Билим берүү жана илим министрлигинин мөөрү басылган ЖОЖдор үчүн окуу куралы) 2018-ж.