Казакбаев Медетбек Кубатбекович

 • Кафедра башчысы, ю.и.к., доценттин м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 23 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 23 жыл
 • Email: m.kazakbaev@ksla.kg
 • Тел: +996 778 945070

Билими

 • 2016-2018-ж. КМЮАнын Докторантурасы;
 • 2010-2013-ж. ю.и.к. илимий даражасына издөөнүчүсү, КР УИА;
 • 1998-1999-ж. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университети, юридикалык факультети, адиси – Юриспруденция;
 • 1994-1998-ж. Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университети, юридикалык факультети, юриспруденция багыты боюнча бакалавр даражасы.

Квалификациясын жогорулатуусу

 • Ж.Баласагын атындагы КУУнун жогорку окуу жайларынын педагогикасы жана психологиясы, 1.11.2007 – 1.02.2008 ж., 320 саат;
 • Педагогикалык чеберчилик мектеби, КМЮА, 19.04.2012 – 25.04.2012ж., 30 саат;
 • Укуктук чеберчиликти өнүктүрүү алкагында стратегиялык пландоо тренинги, 30.01.2019-12.02.2019ж., 16 саат;
 • “Укуктук чеберчилик” ИТО тренинги (КМЮА), 15-18 сентябрь 2020-ж.
 • “Кыргызстандын ЖОЖдору үчүн педагогикалык долбоорлоо дидактикасы” аралыктан семинар Эразмус Кыргызстандагы кеңсеси, 27-28 ноябрь 2020-ж. 16 с. – сертификат.

Илимий эмгектери

 • Байыркы мезгилден орто кылым дооруна чейинки юридикалык иммунитеттин феноменинин өнүгүшү. Вестник КМЮА. Бишкек 2018-ж. №2.
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ислам укуктарында адамдын органдарын жана ткандарын трансплантациялоонун укуктук маселелери. Вестник КМЮА. Бишкек 2018-ж. №3.
 • Глобалдык жылуулуктун эл аралык укуктук аспектилери жана аны чечүү жолдору. Вестник КМЮА. Бишкек 2019-ж. №2.
 • Эл аралык укуктун контекстинде климаттын өзгөрүүсүн жөнгө салуу механизмдери.  MODERN SCIENCE  2019-ж. № 10-3

Сыйлыктары

 • КМЮАнын Ардак грамотасы;
 • Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Ардак грамотасы;
 • Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын Ардак грамотасы;
 • Ж.Баласагын атындагы КУУнун Ардак грамотасы жана башкалар.