Кылчыкбаев Тилек Эмилбаевич

 • Директор
 • Бөлүмдүн аты: КМЛАнын Ысык-Көл юридикалык институту
 • Жалпы иш тажрыйбасы:
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:

Билими

Жогорку, КМУУнун юридикалык факультетинин бүтүрүүчүсү.
Адистиги – юрист

Квалификациясын жогорулатуусу

Электрондук каражаттар байланышы (Евразия фондунун колдоосу менен), КМУУ, 2000-ж.
Педагогикалык мастерликти жогорулатуу, Ж.Баласагын ат. КУУ, 2010-ж.
Билим берүүдөгү инновациялык технологиялар, «Билим берүүдөгү стратегиялык инновациялык технологиялар институту», 2011-ж.
Окутуунун интерактивдүү методдору, «Педагогикалык мастерлик мектеби», КГЮА, 2011-ж.
Окутуунун методикасынын азыркы аспектилери, КГЮА, ОБСЕ, Социалдык интеграциялар борбору.2012-ж.
Электрондук байланыш каражаттары, Ж.Баласагын ат КУУ, 2012-ж.
Кылмыш-жаза мыйзамдарынын жаңылануусу, Кыргызстандын юридикалык клиникаларынын Ассоциациясы, 2015-ж.
II эл аралык илимий-практикалык конференция (Уфа, 15-16-январь, 2016 -ж.).

Илимий эмгектери

 • «Адамдын экологиялык-укуктук статусу». МУК, 2013-ж.
 • «Кыргыз Республикасынын азыркы агрардык мыйзамынын өнүгүшүнүн негизги тенденциялары», Чебоксары ш., 2013-ж.
 • «Жоопкерчилиги чектелген коомдун индивидуализациясынын каражаттары» КМЮА-Вестник, №2, 2013-ж.
 • «КРдин айыл чарба жерлерин коргоо жана пайдалануудагы мамлекеттик көзөмөл»
 • Каракол шаарынын 140-жылдыгына арналган илимий-практикалык конференциянын материалдары «Илимди жана билим берүүнү өнүктүрүүдөгү инновациялык тенденциялар». – Каракол, 2009-ж. – №24. 134-139-б.
 • «Кыргыз Республикасынын агрардык мыйзамдарынын азыркы күндөгү өнүгүшүнүн негизги тенденциялары»
 • Илимий эмгектер жыйнагы: Илим жана билим берүүнүн актуалдуу маселелери – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2013. 172-175-б.
 • «Кыргызстандын агро-өнөржай комплексин мамлекеттик жөнгө салуу»
 • «Айыл чарба жерлерин коргоо жана пайдалануу багытындагы башкаруу»
 • «Айыл чарбасына арналган жерлердин укуктук режими»
 • «Айыл чарба жерлери – укуктук режимдин объектиси катарында»
 • «Айыл чарба жерлеринин укуктук режими жөнүндө түшүнүк»
 • «Айыл чарба жерлерин көзөмөлдөгөн мамлекеттик органдар жана алардын ыйгарым укуктары»
 • «Айыл чарба жерлерине болгон укуктун обьектилери жана субьектилери»
 • «Айыл чарба жерлеринин укуктук режиминин тушунугу»
 • «Айыл чарба жерлерине болгон укукту жөнгө салуунун укуктук өзгөчөлүктөрү»
 • Азыркы дүйнөдөгү илим: өнүгүүнүн приоритеттери/ Эл аралык II илимий-практикалык конференциянын материлдары (Уфа, 15-16-январь, 2016 -ж.). – Уфа, 2016. 144-148-ж.
 • «Жердин менчик укугуна ээ болууну атайлап токтотуунун негизи» /Азыркы дүйнөдөгү илим: өнүгүүнүн приоритеттери/ Эл аралык II илимий-практикалык конференциянын материлдары (Уфа, 15-16 января 2016 г.). – Уфа, 2016. 148-155-б.
 • «Айыл чарба жерлерин мамлекеттик кадастрдык эсепке алуунун өзгөчөлүктөрү»
 • Правовестник. Квартал сайын чыгуучу илимий-укуктук журнал. – Уфа, 2016. – №1 (1). 21-25-б.
 • «Кыргыз Республикасында айыл чарба жерлерин «трансформациялоонун» укуктук өзгөчөлүктөрү»
 • Правовестник. Квартал сайын чыгуучу илимий-укуктук журнал. – Уфа, 2016. – №1 (1). 25-27-б.
 • «Азыркы Кыргызстандын укуктук маданияты» /Modern science. – 2018. – №6. 42-44-б.
 • «Жердин укуктук бузулушунун квалификациялары»/ Modern science. – 2019. – №11.115-118-б.
 • «Айыл чарба жерлеринин укуктук режими – укуктук категория катарында» / LXIV International correspondence scientific and practical conference «European research: innovation in science, education and technology». – Лондон, Великобритания, 2020. 43-45-б.
 • «Кыргыз Республикасындагы жерлердин жайгаштырылышы» / Modern science. – 2020. – №5.202-204-б.

Сыйлыктары

 • КРдин Жогорку Кенешинин Ардак Грамотасы , 2020-ж.
 • Ысык-Көл областык администрациясынын Ардак Грамотасы менен үч жолу сыйланган (2007, 2012, 2015)
 • Каракол шаарынын Ардак Грамотасы
 • КГЮАнын Ардак Грамотасы
 • КГЮАнын эмгек сиңирген ишмери
 • КРдин билим берүүсүнүн отличниги
 • КРдин Профсоюзунун билим берүү жана илиминин отличниги
 • “КМЮАга 10-жыл” медалы
 • КРдин юстиция министрлиги менен кызматташтыгы үчүн медалы
 • Каракол шаарынын 150 жылдыгы медалы
 • Жогорку окуу жайларынын Ассоциациясынын ардак грамотасы, 2017-ж.
 • Каракол шаарынын жана Ак-Суу районунун Ардактуу атуулу наамдары (2014, 2017)

Кошумча маалымат

Пржевальск шаардык кеңешинин депутаты (1990-1995-ж.)