Махмуд Мохамед Мохамед Бешир

 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 33 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 33 жыл
 • Email: Basherm1965@gmail.com
 • Тел: 0702922342

Билими

 • «аль-Азхар»университети, Укукжана Шариат факультети (бакалавр – 1983-1988-жж);
 • «ум-Дурман»университети, магистратура жана докторантура бөлүмү -2003-2012-жж.)

Квалификациясын жогорулатуусу

 • Окутуу усулу (Египет – 1993-ж.);
 • Ораторлук сүйлөө чеберчилиги (Египет- 1999-ж);
 • Жумушчу топту башкаруу жана ага мониторинг жүргүзүү (2000-ж.);
 • Убакытты тура пайдалануу (2001-ж.);
 • Отчетторду түзүү (2004-ж.).

Илимий эмгектери

 • Жарандык жана үй бүлөлүк нормалары (шариаттагы) 2018-ж.
 • Жаза кодексинин шариаттагы философиясы 2019-ж.
 • Жарандык укук жана келишим теориясы 2018-ж.
 • Ислам экономикасы жана Ислам банкы 2018-ж.
 • Ислам укугундагы убайлардын укуктары жана милдерттери 
 • Ислам укугундагы жубайдын укугу

Басылып чыгарууга даярдалган илимий китептери:

 • Исламдагы укуктар;
 • Исламдагы үй бүлө укугу;
 • Ислам шариатынын өкүмдөрү;
 • Ислам юриспруденциясынын негиздери;
 • Ислам укугунун тарыхы.

Сыйлыктары

Ардак грамота КМЮА «Юиридикалык академиянын мыкты окутуучусу» 2016-ж.