Шейшеева Шарапат Эдильевна

  • Окутуучу
  • Бөлүмдүн аты: Мамлекет жана укук теориясы жана тарыхы кафедрасы
  • Жалпы иш тажрыйбасы: 6 жыл
  • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 6 жыл
  • Email: sharapatsheisheeva@gmail.com
  • Тел: +996 706 09 09 09

Билими

Юридикалык колледж 2009-2012

Адво

катура жана юстиция факультети

КМЮА 2012-2015

Магистратура КМЮА 2015-2016

Аспирантура КМЮА 2018-2021

Квалификациясын жогорулатуусу

КМЮА окутуу чеберчилигинин мектеби 1,3 цикл

Илимий эмгектери

“Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жана медициналык жардам алуу укугун камсыз кылуунун жана жүзөгө ашыруунун конституциялык-укуктук механизми»” темасында диссертиациялык иштин жетекчисин, темасын бекитүү жана ага материал топтоо.