Тынаева Назгуль Талантбековна

 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 11 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: n.tynaeva@ksla.kg
 • Тел: 0556245437

Билими

 • 2015-2021 гг. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясынын аспирантурасынын изденуучусу.
 • 2010-2012жж. КРСУ жана О.Е. Кутафин атындагы Москва Мамлекеттик Юридикалык Академиясы (Москва, РФ), СУ КМШ. Магистрдик даража, (атайын: эл аралык укук) Магистрдик даража.
 • 2005-2010жж. Кыргыз-Орус Славян Университети (КРСУ), (атайын: эл аралык укук) Юридикалык факультет (багыты: эл аралык укук), (артыкчылык менен)

Квалификациясын жогорулатуусу

 • Интенсивдүү окутуу – курсу “Укуктук сабактарды окутуунун эффективдүү методдору”, ИУБ “Мастерская права”, апрель 2020-жыл.
 • “Окутуунун инновациялык технологиялары”, ИУБ “Мастерская права”, Сентябрь 2020.
 • Үй-бүлөлүк медиация боюнча тренинг, июнь айы  2019 -ж
 • Медиация курсу (Негизги бөлүгү), Медиатор сертификаты 2018 ноябрь-декабрь

Илимий эмгектери

 • “Индия жана Пакистан ШКУнун жаңы мүчөлөрү катары: эл аралык укуктук аспекти”, // Евразия Административдик Илимдер Академиясынын Бюллетени, – 2020.№4 (53).- 118-121б.
 • “ШКУнун алкагында маданий-гуманитардык кызматташууну жөнгө салуунун эл аралык укуктук аспектилери”, // Илим жана жаңы технологиялар, 2020г. – №12. 167-170 б.
 • Пандемия (COVID 19) шартында ШКУга мүчө-мамлекеттердин кызматташтыгынын эл аралык укуктук маселелери. Евразиялык юридикалык журналы- 2021.-№ Москва, 2021. – №3 (154). 20-23б.

Сыйлыктары

Ардак грамота 2017 жыл