Жакыпджанова Шахноза Закировна

 • Окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 3 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 1 жыл
 • Email: Sh.jakypdjanova@ksla.kg
 • Тел: +996 557 998 799

Билими

 • 2014-2018 жж. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиясы, эл-аралык укук факультети, багыты Кытай укугу.
 • 2018-2020 ж. Кыргыз мамлекеттик юридикалык университет (КГЮА), Эл аралык укук жана эл аралык мамилелер институту, Эл аралык укук, Европа укугу

Квалификациясын жогорулатуусу

 • “Окутуунун инновациялык технологиялары” тренинги 25.09.20г., 28.09.2020 г.
 • “Билим берүү процессиндеги натыйжалуу байланышуу” тренинги 13.01.21г.
 • Семинар-тренинг “Санарип доорундагы электрондук билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү. Санариптик билим берүүнүн психологиялык аспектилери.” 20.01.21ж. баштап 26.01.21ж. чейин. 
 • «ВАКтын тизмесине кирген INFRA-M холдингинин мезгилдүү басылмаларында илимий-педагогикалык кызматкерлердин жарыялоо ишмердүүлүгүн ишке ашыруу» темасында вебинар 09.11.2021ж.

Илимий эмгектери

Элдердин өз тагдырын өзү аныктоо принциптеринин жана мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнүн кагылышы жана аны чечүүнүн мүмкүн болгон жолдору