Friday, January 28th, 2022.

Адистик

Укук жогорку мектеби Сот адилеттиги, прокуратура жана укук коргоо ишмердүүлүгү департаменти 530002 Соттук экспертиза
  • Криминалистикалык экспертизалар
Экономика жана бизнес жогорку мектеби Экономика жана башкаруу департаменти 530004 Бажы иши
  • Бажы менеджменти
Социалдык илимдер факультети 530001 Клиникалык психология
  • Клиникалык психология