Friday, January 28th, 2022.

Бакалавриат

Структура (Жогорку мектеп, институт, факультет) Департамент Багыты/адистиги Профиль/специалитет
Укук жогорку мектеби Сот адилеттиги, прокуратура жана укук коргоо ишмердүүлүгү департаменти 530500 Юриспруденция
 • Сот ишмердүүлүгү
 • Прокурордук ишмердүүлүк
 • Тергөөчү криминалист
532200 Укук коргоо ишмердүүлүгү
 • Администрациялык ишмердүүлүк
530002 Соттук экспертиза
 • Криминалистикалык экспертизалар 
Жеке укук департаменти 530500 Юриспруденция
 • Адвокатура жана юстиция
 • Салык жана бажы укугу
 • Жарандык укук
 • Бизнести укуктук коштоо
Юридикалык колледж 530300 Укук таануу
Экономика жана бизнес жогорку мектеби Экономика жана башкаруу департаменти 580100 Экономика
 • Салык жана салык салуу 
 • Финансы жана насыя 
 • Бухгалтердик эсеп жана аудит 
580900 Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
 • Укуктук менеджмент
530004 Бажы иши
 • Бажы менеджменти
Бизнес жана маркетинг департаменти 580600 Логистика
 • Логистика жана жеткирип берүү тутумдарын башкаруу  
580500 Бизнес-информатика
 • Электрондук бизнес
581000 Маркетинг
580200 Менеджмент
580700 Бизнести башкаруу
Экономикалык колледж 080110 Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)
Жогорку IT-мектеби (IT-Академия)  Санарип технологиялар департаменти 710300 Колдонмо информатика
 • Укук чөйрөсүндө
710200 Маалымат системалары жана технологиялары
 • Укук чөйрөсүндө
590100 Маалымат коопсуздугу
 • Укук чөйрөсүндө
710500 Интернет технологиялар жана башкаруу
IT – колледж 230701 Колдонмо информатика
 • Юриспруденция чөйрөсүндө
Автоматташтырылган системалардын маалымат коопсуздугу 
Эл аралык мамилелер жана эл аралык укук институту 530500 Юриспруденция
 • Эл аралык укук 
 • Кытай укугу 
 • Ислам укугу 
 • Европа укугу 
530800 Эл аралык мамилелер
 • Дипломатиялык жана консулдук кызмат 
Эки дипломдуу билим боюнча магистердик билим берүү программасы  

530500 Юриспруденция

 • Эл аралык укук, европа укугу
Сырттан жана аралыктан окутуу факультети 530500 Юриспруденция

Жогорку билимдин базасында

Кесиптик орто билимдин базасында

Жалпы орто билимдин базасында

 • Сот ишмердүүлүгү
 • Прокурордук ишмердүүлүк
 • Жарандык укук 
580100 Экономика

Жогорку билимдин базасында

Кесиптик орто билимдин базасында

Жалпы орто билимдин базасында

 • Салык жана салык салуу.
580900 Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу  

Жогорку билимдин базасында

Кесиптик орто билимдин базасында

Жалпы орто билимдин базасында

 • Укуктук менеджмент.
Социалдык илимдер факультети 530300 Психология
 • Юридикалык психология
530001 Клиникалык психология
 • Клиникалык психология 
540002 Социалдык иш
 • Калктын ар кандай топтору менен социалдык иш  
550700 Педагогика
 • Юридикалык педагогика
Медиа жана коммуникациялар факультети 530700 Жарнама жана коомчулук менен байланыш
 • Жарнама ишмердүүлүгүн укуктук коштоо 
Ысык-Көл юридикалык институту 530500 Юриспруденция
 • Сот ишмердүүлүгү
 • Прокурордук ишмердүүлүк
 • Адвокатура жана юстиция
030503 Укук таануу