Friday, January 21st, 2022.

Орто кесиптик билим

ОКБ

Юридикалык колледж

Адистиги  «Укук таануу»

 квалификациясы – «Юрист»

9-класстын базасында – окутуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай;

 

11-класстын базасында –  окутуу мөөнөтү 1 жыл 10 ай.

 

Экономикалык колледж

Адистиги «Экономика жана бухгалтердик эсеп»  квалификациясы –  «Бухгалтер».

 

9-класстын базасында – окутуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай;

 

11-класстын базасында –  окутуу мөөнөтү 1 жыл 10 ай.

 

 

IT колледж

Адистиктер:

 

Колдонмо информатика ( юриспруденцияда) квалификациясы «техник-программист»

 

Автоматташтырылган системалардын маалымат коопсуздугу (юриспруденцияда) квалификациясы «маалыматты коргоо боюнча техник»

Окутуу мөөнөттөрү:

9-класстын базасында – окутуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай;

 

11-класстын базасында –  окутуу мөөнөтү 1 жыл 10 ай.

 

Ысык-Көл юридикалык институту

Адистиги  «Укук таануу»

квалификациясы – «Юрист»

9-класстын базасында – окутуу мөөнөтү 2 жыл 10 ай;

 

11-класстын базасында –  окутуу мөөнөтү 1 жыл 10 ай.

 

№ 99 кесиптик лицейи 

Башталгыч кесиптик билим берүү программалары

9-класстын базасында 

Адистиктер: 

«Автомобилдерди оңдоо боюнча слесарь»;

«Компьютер түзүлүштөрүн тейлөө боюнча оператор».

 

Окууну аяктагандан кийин жалпы орто билими жөнүндө аттестат жана башталгыч кесиптик билими жөнүндө диплом берилет.

 

11-класстын базасында:

Адистиги  «Автомобилдерди оңдоо боюнча слесарь».

Окууну аяктагандан кийин башталгыч кесиптик билими жөнүндө диплом берилет.