Saturday, January 22nd, 2022.

Бош иш орундар, конкурстар

вакансия

Вакансиялар жана конкурстар

Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетте илимий-педагогикалык кызматкерлер конкурстун же шайлоолордун жыйынтыгы боюнча кызмат ордун ээлейт. Факультеттин деканы, институттун директору, кафедра башчысынын кызмат орду шайлоо аркылуу ишке ашат. Профессордук-окутуучулук курамдын жана илимий кызматкерлердин кызмат орундарын алмаштыруунун алдында конкурс аркылуу тандоо жүргүзүлөт. Башка кызмат орундары боюнча эмгек келишимдерин түзүү (өзгөртүү) ченемдик укуктук актыларда, КГЮАнын Уставында жана (же) локалдык ченемдик актыларында каралган учурларды эске албаганда, жалпы тартипте ишке ашат.