Wednesday, February 2nd, 2022.

Билим берүү процессин коштоо бөлүмү

Бөлүмдүн башчысы – ю.и.к., доц.м.а. Дононбаева Анна Александровна

Дареги: Бишкек ш., Чуй пр.180А

Телефон номери: +996 (312) 391887

E-mail: otdelsop@ksla.kg

Бөлүмдүн түзүлүшү:

Бөлүмдүн башчысы – Дононбаева Анна Александровна

Бөлүм башчынын орун басары – Такырбашева Динара Маратовна

Башкы адис – Медведева Наталья Геннадьевна

Жетектөөчү адис – Дюшебаева Нурпери Тилековна

Жетектөөчү адис – Темирбекова Алтынай Темирбековна

Жетектөөчү адис – Толобаева Насиба Авазбековна

Борбордун максаты:

КГЮАда окуу процессин натыйжалуу уюштуруу, пландоо, башкаруу, билим берүүнүн сапатына мониторинг жана көзөмөл жүргүзүү болуп саналат.

Милдеттер:

  • КГЮАда окуу процессин пландоо жана уюштуруу;
  • окуу процессин камсыздоо боюнча борборлордун, институттардын, кафедралардын жана аймактык түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин координациялоо;
  • окуу процессин уюштуруунун натыйжалуулугун жана окутуунун сапатын жогорулатуу максатында Санариптик өнүктүрүү бөлүмү менен биргеликте КГЮАнын окуу процессине инновациялык билим берүү технологияларын иштеп чыгуу жана киргизүүгө катышуу;
  • КГЮАда билим берүү программаларын ишке ашырууну көзөмөлдөө, билим берүү ишмердүүлүгүн камсыздоо жана сапатын көзөмөлдөө; 
  • кесиптик билим берүүнүн деңгээлдик даярдыгынын өнүгүшүнө мониторинг жүргүзүү жана башкаруу;
  • окуу процессин уюштурууну жана камсыздоону регламенттеген ченемдик жана тескөөчү документацияны иштеп чыгуу, окуу процессин жакшыртууга багытталган сунуштамаларды түзүү, окуу процессин уюштуруу, пландоо, башкаруу жана көзөмөлдөө, окуу-усулдук жана консультациялык жардам берүү боюнча КГЮАнын түзүмдүк бөлүмдөрүн керектүү жоболор, ченемдик материалдар менен камсыздоо; 
  • КГЮАда окуу процессинин натыйжалуулугун жана кадрларды даярдоо сапатын жогорулатуу боюнча алдыңкы тажрыйбаларды үйрөнүү жана киргизүү;
  • КГЮАнын билим берүү программаларын лицензиялоо жана мамлекеттик аккредитациялоо жол-жоболорун коштоо;
  • окуу процессинин жүрүшүндө келип чыккан келишпестиктерди чечүү;
  • бөлүмдүн компетенциясына тийиштүү маселелер боюнча КГЮАнын түзүмдүк бөлүмдөрү, билим берүүнү башкаруу органдары менен өз ара иштешүүнү жүзөгө ашыруу.