Wednesday, February 2nd, 2022.

Санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн персоналы

  • Джунушев Мирлан Асанбекович
  • СӨБ техникалык колдоо секторунун башчысы
  • Жалпы иш тажрыйбасы: 33 жыл
  • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 22 жыл
  • Email:
  • Тел:
  • Көбүрөөк билүү үчүн