Wednesday, February 2nd, 2022.

Билим берүү процессин коштоо бөлүмүнү персоналы

 • Дононбаева Анна Александровна
 • Доценттин м.а.
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 16 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 15 жыл
 • Email: a.dononbaeva@ksla.kg
 • Тел: +996 (555) 965205
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Такырбашева Динара Маратовна
 • Ага окутуучу
 • Бөлүмдүн аты: Мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасы
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 12,5 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 11 жыл
 • Email: takyrbasheva.dinara@gmail.com
 • Тел: +996 700 082917
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Медведева Наталья Геннадьевна
 • Башка адиси, окутуучу
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 28 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 17 жыл
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Дюшебаева Нурпери Тилековна
 • Жетектөөчү адис
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 ай
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Темирбекова Алтынай Темирбековна
 • Жетектөөчү адис
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 ай
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Толобаева Насиба Авазбековна
 • Жетектөөчү адис
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 ай
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн