Wednesday, February 2nd, 2022.

Бухгалтердик эсеп жана финансылык контроль бөлүмүнүн персоналы

 • Мамутова Айсулу Токторкуловна
 • Бөлум башчы- Башкы бухгалтер
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 27 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Зашкола Людмила Ивановна
 • Башкы бухгалтердин о.б.- ага экономист
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 38 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Джаманбалаева Рахат Есенбаевна
 • Эсепчи
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 17 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Каплина Любовь Михайловна
 • Эсепчи
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 49 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Бабаева Жыпаркул Мамытбековна
 • Эсепчи
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 45 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн