Tuesday, February 1st, 2022.

Иштер башкармалыгы

Жетекчи: Кубатбек уулу Нарынбек

Документтерди башкаруу болумунун башчысы: Мамбетсеитов Нуржигит Калыйбекович

Секретарь-референт: Султанова Салима Султановна

Кызмат тел.номери: 0312 392101, 0312 392093

Факс: 0312 392110

Жетекчи: 0555 459 099

Бөлүм башчы: 0701 070 995

Секретарь-референт: 0500 888 711

E-mail: ksla.rectorat@gmail.com

Бөлүмдүн түзүмү

Иш башкармасынын жетекчиси: Кубатбек уулу Нарынбек

Документтик башкаруу бөлүм башчысы: Мамбетсеитов Нуржигит Калыйбекович

Секретарь-референт: Султанова Салима Султановна

Түзүү максаты

Кыргыз мамлекеттик юридикалык университеттин (КГЮА) иш башкармасы КГЮАда жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүндө бирдиктүү системалуу иш жүргүзүү жана иштердин номенклатурасын, ректорат жана тузүмдүк бөлүм тарабынан кабыл алуунуучу чечимдердин оперативдүү жана натыйжалуусун камсыздоо максатында түзүлгөн

Бөлүмдүн милдеттери

КГЮА администрация жана түзүм бөлүмдөрүндө  иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасына ылайык иш кагаздарын так уюштурууну камсыздоо 

Бөлүмдүн иш-аракети

Иш башкармасы  КГЮАнын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат, ал аркылуу ректорат  КГЮАда маалыматтык жана документтик камсыздоо боюнча жетекчиликти ишке ашырат

Кызматкерлер жөнүндө маалымат

Иш башкармасынын жетекчиси: Кубатбек уулу Нарынбек

Документтик башкаруу бөлүм башчысы: Мамбетсеитов Нуржигит Калыйбекович

Секретарь-референт: Султанова Салима Султановна