Tuesday, February 1st, 2022.

Иштерди башкаруу бөлүмүнүн персоналы

 • Султанова Салима Султановна
 • Кеңсе-менеджер
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 5 ай
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email:
 • Тел:
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Мамбетсеитов Нуржигит Калыйбекович
 • Бөлүм башчысы
 • Бөлүмдүн аты: Документтик башкаруу бөлүмү
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 9 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 9 жыл
 • Email: nmambetseitov@gmail.com
 • Тел: 0701 070 995
 • Көбүрөөк билүү үчүн