Wednesday, February 2nd, 2022.

Карьера борбору

Карьера борборунун Директору: Гривцов Никита Олегович 

Байланыш: ++996 312 392102

Борбордун максаты:

Борбор КГЮАнын студенттеринин карьерасын пландаштырууга жана өнүктүрүүгө жардам берүү, эмгек рыногунун абалына көнүү жана жаштарды жумушка орноштуруу маселелерин чечүү максатында түзүлгөн.

Милдеттер:

Иш берүүчүлөр менен практикалык окутуу, стажировка, иш берүүчүнүн окуу процессин уюштурууга катышуу маселелери боюнча өз ара аракеттенүү;

Кесипке багыт берүү жана жумушка орноштуруу маселелери боюнча консультациялык иш-чараларды уюштуруу;

Бүтүрүүчүлөрдүн кийинки ийгиликтүү жумушка орношуусуна өбөлгө болгон иш-чараларды уюштуруу;

Студенттер арасында кесиптик багыт берүү иштеринин мыкты тажрыйбаларын үйрөнүү жана жайылтуу боюнча иш-чараларды уюштуруу жана бүтүрүүчүлөрдү жумушка орноштуруу;

КГЮАнын институттары жана түзүмдүк бөлүмдөрү жүргүзгөн кесиптик багыт берүү иштерине жардам.

Enactus КГЮА, юридикалык, салык жана бажы клиникаларынын ишин координациялоо.

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү:

Карьера борбору өз ишинде Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Университетинин (КГЮА) Уставын, буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн жана башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.