Wednesday, February 2nd, 2022.

Окуудан тышкаркы иштер боюнча бөлүмүнүн персоналы

 • Адылчаев Болот Ибрагимович
 • Жетектөөчү адис
 • Бөлүмдүн аты: Окуудан тышкаркы иштер боюнча бөлүм
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 44 жыл
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 3 жыл
 • Email: adylchayev@bk.ru
 • Тел: +996 700 478084
 • Көбүрөөк билүү үчүн
 • Асылбашев Ибрагим Бейшеналиевич
 • Жетектөөчү адис
 • Бөлүмдүн аты: Окуудан тышкаркы иштер боюнча бөлүм
 • Жалпы иш тажрыйбасы: 3 ай
 • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы:
 • Email: Iasylbasev@gmail.com
 • Тел: +996 708 492857
 • Көбүрөөк билүү үчүн