Wednesday, February 2nd, 2022.

Окуудан тышкаркы иштер боюнча бөлүм

Бөлүм башчысы: Бардыбаева Нуржана Куванычбековна

Телефон номери:+996 312 392105

Бөлүмдүн түзүмү

Окуудан тышкаркы иштер боюнча бөлүм башчысы:  Бардыбаева Нуржана Куванычбековна

Түзүү максаты

1)Студенттин инсандыгын калыптандыруу, анын ички потенциалын өнүктүрүү, айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга тарбиялоо.

2)Студенттерди студенттик башкаруу ишине тартуу, студенттердин лидерлик жөндөмдөрүн өркүндөтүү.

Бөлүмдүн милдеттери

1)Университеттин  учурдагы окуудан тышкаркы иштерин комплекстүү пландаштырууга камсыз кылуу   жана аны ишке ашыруу.

2)Окуудан тышкаркы  ишти уюштуруу боюнча документтерди иштеп  чыгууга жана чыгарууга жардам берүү.

3)Илимий жетишкендиктерди изилдөө, жайылтуу жана окуудан тышкаркы  иштин практикасына киргизүү, социологиялык изилдөөлөрдүн натыйжаларын пайдалануу.

4)Студенттердин эс алуусун жана күнүмдүк жашоосун уюштуруу боюнча иштерди практикалык колдоо.

5)Студенттердин көркөм чыгармачылык иш-аракеттерин өнүктүрүү.

6)Университетте маданий иш-чараларды өткөрүү.

7) Студенттик коомдук бирикмелердин ишин координациалоо:

  • Студентик кеңеш;
  • Студенттердин укуктары боюнча акыйкатчы;
  • КГЮАнын КВН командасы;
  • Дебат клубу (чечендик өнөр);

Чыгармачыл ийримдер.

Бөлүмдүн иш-аракети

Окуудан тышкаркы иштер бөлүмү өз ишинде Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин уставын, буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү, окуудан тышкаркы иш чөйрөсүндөгү башка ченемдик укуктук актыларды жетекчиликке алат.

Кызматкерлер жөнүндө маалымат

Бардыбаева Нуржана Куванычбековна

Тел: +996 708 123431

Эл.почта: Nurjana@bk.ru