Wednesday, February 2nd, 2022.

Санариптик өнүктүрүү бөлүмү

Бөлүм башчынын орун басары – Абелденов Адил Мелисович

Башкы адис – Арипов Айдин Шурубекович

Башкы адис – Муратбеков Айдар Сүйүнбекович

Жетекчинин орун басары: +996 702 15 20 21

Электрондук дарек: otdelcr@ksla.kg

Бөлүм түзүмү

Бөлүм башчынын орун басары – Абелденов Адил Мелисович

Башкы адис – Арипов Айдин Шурубекович

Башкы адис – Муратбеков Айдар Сүйүнбекович

Техникалык колдоо сектору:

Сектордун башчысы – Мирлан Асанбекович Джунушев

Инженер-программист – Болотбеков Ринат Болотбекович

Инженер-программист – Жолдошбеков Айтемир Таалайбекович

Билим берүү технологиялар сектору.

Түзүү максаты

Санариптик өнүктүрүү бөлүмүн түзүүнүн максаты – окуу процессине жаңы санариптик чечимдерди киргизүү жана жайылтуу, ошондой эле сервердик, компьютердик техниканы ишке киргизүүнү, тейлөөнү жана эксплуатациялоону камсыздоо аркылуу университет тарабынан көрсөтүлүүчү билим берүү кызматтарынын сапатын жогорулатууга көмөк көрсөтүү. , оргтехника, программалык камсыздоо, автоматташтырылган маалыматтык системалар жана маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жана компьютердик окутуу куралдары.

Бөлүмдүн милдеттери

1. санариптик чечимдерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

2. университетте электрондук окутуу системасын өнүктүрүү жана колдоо;

3. университетте колдонулган программаларды жана башка санариптик технологияларды колдонуудан келип чыккан карама-каршылыктарды чечүү;

4. бөлүмдүн компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча КМКнын түзүмдүк бөлүмдөрү, билим берүүнү башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашыруу;

5. университетти маалыматташтыруунун стратегиялык багыттарын калыптандыруу;

6. заманбап маалыматтык технологияларды жана автоматташтырылган маалыматтык системаларды киргизүү;

7. заманбап санариптик технологиялар чөйрөсүндө квалификацияны жогорулатуу программаларынын кеңири спектри боюнча окутуучуларды, ЖОЖдун кызматкерлерин корпоративдик окутууну колдоо;

8. университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн онлайн курстарды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жана электрондук ресурстардын сапатына экспертиза жүргүзүү боюнча ишинин натыйжаларын изилдөө, талдоо, жалпылоо;

9. университеттин ишин камсыз кылуучу маалыматтык ресурстарды өнүктүрүүнүн негизги багыттарын иштеп чыгуу;

10. бирдиктүү методологияны киргизүү жана маалыматтык системаларды жана платформаларды коргоону уюштуруу;

11. белгиленген кызматтык ыйгарым укуктарга ылайык тармактык маалыматтык ресурстарга, маалымат базаларына пайдалануучулардын жеткиликтүүлүгүн дифференциялоону уюштуруу;

12. маалыматтык системаларды, маалымат базаларын, билим берүү порталын, веб-сайтты жана социалдык тармактардагы баракчаларды администрациялоо;

13. бүткүл тармактын иштешине таасир этүүчү локалдык компьютердик тармактардын, маалымат базаларынын, маалыматтык системалардын, жалпы тутумдук программалык камсыздоонун иштөөсүндөгү бузулууларды жана бузулууларды локалдаштыруу жана жоюу;

14. санариптик өнүктүрүү, техникалык колдоо жана маалыматтык коопсуздук бөлүмүнүн ишин өркүндөтүү боюнча чараларды иштеп чыгуу жана уюштуруу;

15. ченемдик документтердин талаптарына ылайык техникалык жана отчеттук документтерди даярдоо жана тариздөө.

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү

Санариптик өнүктүрүү департаменти – окуу процессин уюштурууда заманбап санариптик технологияларды киргизүү, техникалык колдоо жана коммуникацияларды колдоо менен алектенген КГЮАнын түзүмдүк бөлүмү.

Кызматкер жөнүндө маалымат

Бөлүм башчынын орун басары – Абелденов Адил Мелисович

Башкы адис – Арипов Айдин Шурубекович

Башкы адис – Муратбеков Айдар Сүйүнбекович

Техникалык колдоо сектору:

Сектордун башчысы – Мирлан Асанбекович Джунушев

Инженер-программист – Болотбеков Ринат Болотбекович

Инженер-программист – Жолдошбеков Айтемир Таалайбекович

Билим берүү технологиялар сектору.