Wednesday, February 2nd, 2022.

Тышкы байланыштар жана эл аралык ызматташтык бөлүмү

Байланыш: +996555 227799

E-mailkaibalievameerim@gmail.com

Борбордун максаты:

Тышкы байланыштар жана эл аралык кызматташтыктын негизги максаты чет өлкөлүк университеттер, билим берүү уюмдары жана илимий борборлор менен өнөктөштүктүн тармагын түзүү, билим берүүнүн сапатын өркүндөтүү, студенттердин жана мугалимдердин академиялык мобилдүүлүгү, ошондой эле  университетинин эл аралык престижин которуу.

Милдеттер:

Билим берүүчү жана илимий мекемелер менен натыйжалуу өз ара пайдалуу өнөктөштүктү түзүү жана өнүктүрүү, КГЮАнын ишмердүүлүгүн билим берүү, изилдөө, социалдык-маданий ишмердүүлүк боюнча эл аралык кызматташуу боюнча координациял.

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү:

Тышкы байланыштар жана эл аралык кызматташтык болум- көзкарандысыз структуралык бөлүм. Болум өзүнүн ишинде университеттин уставына жана  департамент жөнүндө жободо менен коддонулат. Болум университеттин эл аралык кызматташтыгын уюштурууну максаты менен тузулгон.түзүлгөн