Tuesday, February 1st, 2022.

«Укук чеберканасы» инновациялык-укук борбору

КМЮАнын «Укук Чеберчилиги» инновациялы-укуктук борбору

Директору: Джакшылыкова Гулкайыр Джакшылыковна. 

Байланыш: +996556888821

Даареги: г. Бишкек, ул. М.Горького 18А

Корпаративдик почта: g.dzhakshylykova@ksla.kg

Жардамчысы – Алмазбекова Элиза Алмазбековна.

E-mail – masterskayaprava@gmail.commasterskayaprava@ksla.kg

Борбордун максаты:

долбоордук иш-чараларды жүзөгө ашыруу, анын натыйжалуулугун камсыз кылуу, коомдун ар кандай чөйрөлөрүндө инновациялык, укуктук, билим берүү жана башка иш-чараларды баштоо, студенттердин, магистранттардын жана окутуучулар курамынын потенциалын жогорулатуу.

Милдеттер:

– потенциалды жогорулатуу максатында  КМЮА  кызматкерлерге  (студенттер, магистранттар, окутуучулар) үчүн тренингдерди, семинарларды, вебинарларды өткөрүү;

– KМЮА кызматкерлери менен биргеликте инновациялык долбоорлорду демилгелөө жана иштеп чыгуу;

– KМЮА командасынын долбоордук иш-аракеттерин координациялоо;

– мамлекеттик органдар менен өнөктөштүк мамилелерди түзүү;

– улуттук жана эл аралык уюмдар менен өнөктөштүк мамилелерди түзүү;

– ар кандай укуктук, социалдык жана башка маселелерди чечүүгө багытталган чараларды көрүүгө үндөө.

Бөлүмдүн ишмердүүлүгү:

– студенттер, магистранттар, окутуучулар жана башка адамдар (юристтер, нотариустар, адвокаттар) үчүн укуктук жана башка маселелер боюнча тренингдерди (тренингдер, семинарлар, вебинарлар) уюштуруу;

– калктын укуктук, социалдык, экономикалык жана башка маселелерин чечүүгө багытталган идеяларды жаратуу, инновациялык долбоорлорду, стартаптарды иштеп чыгуу;

– университеттер, улуттук жана эл аралык коммерциялык эмес уюмдар, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү уюштуруу.