Wednesday, February 2nd, 2022.

«Укук чеберканасы» инновациялык-укук борборунун персоналы

  • Джакшылыкова Гулкайыр Джакшылыковна
  • Санариптик технологиялар департаментинин директору, Доценттин м.а
  • Бөлүмдүн аты: КГЮАнын IT колледжи
  • Жалпы иш тажрыйбасы: 19 жыл
  • Илимий-педагогикалык тажрыйбасы: 19 жыл
  • Email: g.dzhakshylykova@ksla.kg
  • Тел: 0556 888 821
  • Көбүрөөк билүү үчүн