Wednesday, February 9th, 2022.

Жалпы функцияланууну уюштуруу бөлүмү

Бөлүм башчы – Турдубаев Алмаз Жолдошалиевич

Бөлүм башчынын орун басары – Арзыматов Бактыбек Кыйсарович

Жетекчи: +996 702 21 66 66

Электрондук дарек: almaz_ll @mail.ru.

Борбордун максаты:

ЖИУБнун негизги максаты – КГЮАнын администрациялык-чарбалык ишмердүүлүгүн камсыз кылуу.

2.2. ЖИУБнун негизги функциялары болуп төмөнкүлөр саналат:

– имаратты, жайларды, жабдууларды жана суу менен камсыздоо системасын, жылытуу, желдетүү системасын, электр тармактарын тейлөө;

– КГЮАнын имараттарын, жайларын жана техникалык жабдууларын учурдагы жана капиталдык оңдоону пландаштыруу, уюштуруу жана көзөмөлдөө, экономикалык чыгымдардын сметасын түзүү;

– келечек (перспективдүү) пландарды жана жылдык пландарды түзүү, КГЮАнын материалдык-техникалык жактан камсыз кылууну ишке ашыруу;

– КГЮАнын транспорттук жактан камсыздоону уюштуруу;

– чарбалык кызмат көрсөтүү, материалдык ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу, КГЮАнын мүлкүн сактоо маселелери боюнча КГЮАнын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишине уюштуруу-методикалык жетекчилик жана контролдоо;

– ЖИУБнын ишин чарбалык жактан камсыз кылуунун абалы жана өнүгүү келечеги жөнүндө маалыматтык-аналитикалык материалдарды даярдоо жана берүү, КГЮАнын кызмат көрсөтүүсүн жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; 

– тиричилик техникасынын сакталышын камсыз кылуу, аны калыбына келтирүү жана толуктоо;

– КГЮАнын ишин администрациялык-чарбалык камсыздоо маселелери боюнча жетекчиликтин башкаруу чечимдерин даярдоого жана ишке ашырууга катышуу.

– санитардык-эпидемияга каршы режимдин, өрт коопсуздугунун эрежелеринин, коопсуздук стандарттарынын сакталышын контролдоо, аларды бузуу фактыларын аныктоодо зарыл чараларды өз убагында көрүү, өрткө каршы жана эпидемияга каршы иш-чараларды өткөрүү;

– колдонуудагы ченемдик укуктук актыларда каралган тиешелүү документтерди жүргүзүү, статикалык жана башка отчеттуулукту, ЖИУБнун иши жөнүндө маалыматтарды өз убагында берүү;

– үчүнчү тарап уюмдары тарабынан продукцияны жеткирүү, жумуштарды аткаруу жана кызмат көрсөтүү боюнча чарбалык келишимдерди түзүү үчүн зарыл документтерди даярдоо жана түзүлгөн келишимдердин аткарылышын контролдоо;

– кампадан келип түшкөн материалдарды жана ресурстарды кабыл алууну уюштуруу, алардын чыгымдалышын эсепке алуу жана белгиленген отчеттуулукту түзүү;

– материалдык баалуулуктардын сакталышын камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүү, материалдык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну жана үнөмдөөнү контролдоо режимин камсыз кылуу, КГЮАнын материалдык баалуулуктарынын запастарын инвентаризациялоого жана башка текшерүүлөргө катышуу;

– КГЮАнын аймагын көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана тазалоо, имараттардын жана өткөрүү пунктунун фасадынын майрамдык жасалгасы жакшылоо;

– КГЮАнын имараттарын жана жайларын электр энергиясы, жылуулук, суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо;

– жайлардын абалына көзөмөл жүргүзүүгө, аларды өз убагында оңдоо боюнча чараларды көрүүгө;

– КГЮАнын кызматкерлерин кеңсе буюмдары жана тиричилик буюмдары менен камсыз кылуу;

– имаратты, ага чектеш имараттарды жана тиешелүү аймакты талапка ылайык күтүүнү көзөмөлдөө;

– тазалыкты уюштуруу жана имараттын ичиндеги тазалыктын сакталышын көзөмөлдөө;

– мүлктүн болушунун эсебин жүргүзүү, ошондой эле мүлктүн сакталышын камсыз кылуу жана аны жакшы абалда кармоо;

– көмөкчү жумушчуларга жана кызматтык жайларды тазалоочуларга инвентарларды жана тиричилик буюмдарын берүү;

– КГЮАнын өрт коопсуздугунун эрежелерин контролдоо;

– жабдуулардын системаларынын (жарыктандыруу, жылытуу, желдетүү) абалына көзөмөл жүргүзүү;

– имараттарды учурдагы жана капиталдык оңдоонун, суу менен камсыздоонун, жылуулук менен камсыздоонун ж.б. пландарын түзүү;

– КГЮАнын имараттарын оңдоого сметаларды, ошондой эле окуу адабияттарын, чарбалык буюмдарды, кеңсе буюмдарын ж.б. алууга сметаларды түзүү;

– подрядчылар тарабынан аткарылган иштердин сапатына көзөмөл жүргүзүү;

– бөлүмдөрдү эмерек менен камсыз кылуу;

– жабдуулардын абалын жана иштешин көзөмөлдөө; 

– иш учурунда коопсуздук эрежелеринин сакталышын көзөмөлдөө;

– КГЮАнын автоунааларын өз убагында оңдолуп турушуна көзөмөл жүргүзүү.

Милдеттер:

КГЮАнын ишин администрациялык-экономикалык камсыздоону пландаштыруу, уюштуруу жана контролдоо;

– бөлүмдүн ишин уюштуруу жана анын иши үчүн жеке жоопкерчилик тартуу;

– жайларды, жабдууларды алардын коопсуздугун жана техникалык абалын контролдоо максатында инвентаризациялоого катышуу;

– бөлүмдүн штаттык ырааттамасы боюнча сунуштарды киргизүү;

– бөлүмдүн иш пландарын иштеп чыгаруу;

– бөлүмдүн кызматтык нускамаларын жана милдеттерин иштеп чыгаруу;

– КГЮАнын ректоруна жана проректоруна университеттин имараттарын жана курулмаларын оңдоо иштерине сметаларды, ошондой эле окуу адабияттарын, чарбалык буюмдарды жана инвентарларды, канцелярдык товарларды ж.б.сатып алуу сметаларын, белгиленген мөөнөттө эксплуатациядан чыккан жабдууларды жана чыгымдалуучу материалдарды эсептен чыгаруу үчүн сметаларды түзүү;

– үчүнчү жактын уюмдары менен жумуштарды аткаруу жана кызматтарды көрсөтүү боюнча келишимдерди түзүү үчүн зарыл документтерди даярдоо;

– КГЮАнын бөлүмдөрүн эмеректер, тиричилик техникасы, кеңсе буюмдары менен камсыз кылуу, алардын сарамжалдуу пайдаланылышын, сакталышын, өз убагында ремонттолушун контролдоо;

– кеңсе буюмдарды, тиричилик материалдарды, жабдууларды, инвентарларды кабыл алуу жана сактоо, алар менен КГЮАнын түзүмдүк бөлүмдөрүн камсыз кылуу, алардын сарпталышын эсепке алуу жана белгиленген отчеттуулукту түзүү: 

– чарбалык максаттарга бөлүнгөн материалдардын жана финансылык каражаттардын сарамжалдуу пайдаланылышын контролдоо;

-университеттин негизги имараттын, ага чектеш имараттарды жана ага таандык аймакты талапка ылайык күтүүнү көзөмөлдөө;

– КГЮАнын өрт коопсуздугунун эрежелерин көзөмөлдөө;

– подрядчылар тарабынан жасалган иштердин сапаттуу аткарылышын көзөмөлдөө;

– КГЮАнын ишинде транспорттук камсыздоону уюштуруу;

– КГЮАнын кызматкерлеринин арасында КГЮАнын имараттарынын жана мүлкүнүн сакталышын камсыз кылууга, жабдууларды сактоого жана материалдык жана энергетикалык ресурстарды (суу, канцелярдык товарлар, керектелүүчү материалдар ж.б.у.с.) үнөмдүү пайдаланууга багытталган маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүү;

– өрткө каршы жана эпидемияга каршы иш-чараларды жүргүзүү;